Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Konkursy - Unia Europejska / Archiwum / Rozpatrywanie odwołań od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój działalności, złożonych przez projektu Akademia Przedsiębiorczości

Rozpatrywanie odwołań od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój działalności, złożonych przez projektu Akademia Przedsiębiorczości

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:26
Konkurs na wykonanie usługi rozpatrzenia odwołań od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej, złożonych przez uczestników projektu "Akademia przedsiębiorczości" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA USŁUGĘ FINANSOWANĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, mieszcząca się przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie (tel. 67 3522783, faks 67 3522666) ogłasza konkurs na wykonanie usługi rozpatrzenia odwołań od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej, złożonych przez uczestników projektu „Akademia przedsiębiorczości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Termin składania ofert:
do 21.09.2010r. godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 12.

 

Wybrane zostaną oferty dwóch wykonawców, z którymi zostaną podpisane umowy. Każdy z wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zgodnie z §19 ust. 3 „Regulaminu projektu „Akademia przedsiębiorczości” odwołania od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój działalności rozpatrują eksperci nie biorący udziału w Komisji Oceny Wniosków. W związku z powyższym oferty wykonawców, z którymi zostaną podpisane umowy na wykonanie usługi oceny wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Akademia przedsiębiorczości” (konkurs z dnia 16.08. br.) nie będą brane pod uwagę przy wyborze ofert.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 

Usługa rozpatrzenia odwołań od decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój działalności ww. projektu będzie polegała na weryfikacji decyzji wydanej przez Komisję Oceny Wniosków, od której odwołanie złożył Uczestnik projektu.

 

Termin realizacji usługi w zakresie wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej: październik 2010r. (dokładne terminy będą uzgadniane na bieżąco), 5 dni od dnia otrzymania odwołania przez Wykonawcę.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Płatność po wykonaniu zlecenia.

 

W związku z tym, że na obecnym etapie nie jest możliwe określenie liczby odwołań, umowa z Wykonawcą zostanie zawarta z kwotą za rozpatrzenie jednego odwołania z zaznaczeniem, że ilość odwołań zostanie ustalona w trakcie jej realizacji, na bieżąco. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość rozpatrzonych odwołań.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1)     doświadczenie w ocenianiu biznesplanów.

 

Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie:

1)     referencje (min. 1 szt.) dokumentujące doświadczenie w przeprowadzaniu oceny biznesplanów.

 

Inne dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Cena oferty – załącznik nr 2;

UWAGA!: Wszystkie załączniki muszą być wydrukowane w kolorze i z logotypami

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ceny należy podawać w polskich złotych i obejmować one muszą wszelkie koszty. Cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacji, ani rewaloryzacji ze względu na inflację.

O wynikach konkursu zostaną powiadomieni wszyscy składający oferty.

KRYTERIA OCENY OFERT

 

KRYTERIUM – cena – waga 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma największą ilość punktów tj. 100 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

Cena = (C oferowana min. brutto x 100 pkt. x 100 %) / C badanej oferty brutto

 

Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pobierz plik w formacie w PDF - ogłoszenie o konkursie

Pobierz plik w formacie w PDF - załączniki do ogłoszenia

« Luty 2019 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728