Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Konkursy - Unia Europejska / Archiwum / Szkolenie specjalistyczne pn. "Doradca ds. funduszy unijnych" - 2 termin konkursu

Szkolenie specjalistyczne pn. "Doradca ds. funduszy unijnych" - 2 termin konkursu

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:26
Konkurs na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pn. "Doradca ds. funduszy unijnych" dla Beneficjentów ostatecznych projektu "Akademia przedsiębiorczości" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 termin

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA USŁUGĘ FINANSOWANĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, mieszcząca się przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie (tel. 67 3522783, faks 67 3522666) ogłasza konkurs na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pn. „Doradca ds. funduszy unijnych” dla Beneficjentów ostatecznych projektu „Akademia przedsiębiorczości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Termin składania ofert:
do 01.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 12.

 

Wybrana zostanie oferta jednego wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa szkolenia specjalistycznego pn. „Doradca ds. funduszy unijnych” dla Beneficjentów ostatecznych ww. projektu będzie dotyczyła źródeł i metod pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej ze środków unijnych. Usługa zostanie przeprowadzona jednego dnia przez 7 godzin dla 20 osób.

 

Każdy z wykonawców może złożyć 1 ofertę.

 

Termin realizacji usługi doradztwa: między 11 a 15 lipca 2011r. (dokładny termin i godziny zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy).

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Płatność po wykonaniu zlecenia.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1)     wykształcenie wyższe;

2)     doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa odpowiadających zakresem tematycznym tematowi przedmiotu zamówienia.

Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie:

1)     dokument potwierdzający wykształcenie;

2)     referencje (min. 2 szt.) dokumentujące doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa odpowiadających zakresem tematycznym tematowi przedmiotu zamówienia;

 

Inne dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Cena oferty – załącznik nr 2;

UWAGA!: Wszystkie załączniki muszą być wydrukowane w kolorze i z logotypami

 

Niezłożenie przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ceny należy podawać w polskich złotych i obejmować one muszą wszelkie koszty. Cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacji, ani rewaloryzacji ze względu na inflację.

O wynikach konkursu zostaną powiadomieni wszyscy składający oferty.

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIUM – cena – waga 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma największą ilość punktów tj. 100 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

Cena = (C oferowana min. brutto x 100 pkt. x 100 %) / C badanej oferty brutto

 

Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych!

Pobierz plik w formacie PDF - ogłoszenie

Pobierz plik w formacie PDF - załączniki

Pobierz plik w formacie PDF - wyjaśnienia

« Luty 2019 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728