Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Konkursy - Unia Europejska / Archiwum / Rekrutacja do projektu Akademia Przedsiębiorczości

Rekrutacja do projektu Akademia Przedsiębiorczości

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:26
Konkurs na wykonanie usługi rekrutacji do projektu „Akademia przedsiębiorczości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

LogoAP

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA USŁUGĘ FINANSOWANĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, mieszcząca się przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie (tel. 067 3522632, faks 067 3522609) ogłasza konkurs na wykonanie usługi rekrutacji do projektu „Akademia przedsiębiorczości” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Termin składania ofert:
do 05.05.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 19.

 

Wybrane zostaną oferty dwóch wykonawców, z którymi zostaną podpisane umowy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rekrutacja do ww. projektu będzie polegała na:

1)      stworzeniu narzędzia badawczego do wywiadu z osobami, które złożyły w terminie Formularz rekrutacyjny;

2)      ocenie motywacji do prowadzenia działalności osób, które złożyły w terminie Formularz rekrutacyjny  – poprzez wywiad;

3)      weryfikacji pod względem merytorycznym Formularzy rekrutacyjnych w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Akademia przedsiębiorczości”);

4)      uczestnictwie w Komisji Rekrutacyjnej.

 

Przewidywana liczba godzin: 25 / wykonawcę.

 

Termin realizacji usługi: maj 2010r. (dokładne terminy będą uzgadniane na bieżąco).

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Płatność po wykonaniu zlecenia. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi przekazanie transzy środków na dofinansowanie projektu "Akademia przedsiębiorczości".

 


Warunki uczestnictwa w konkursie:

1)      wykształcenie doradca zawodowy lub pokrewne;

2)      doświadczenie jako trener – doradca zawodowy w okresie ostatnich 5 lat;

3)      doświadczenie jako trener prowadzący szkolenia grupowe/indywidualne z zakresu przedsiębiorczości w okresie ostatnich 5 lat.

 

Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie:

1)      dyplom potwierdzający ukończenie studiów (magisterskich lub podyplomowych) o specjalności doradca zawodowy lub pokrewnej;

2)      referencje dokumentujące doświadczenie zawodowe (w godzinach) jako trener – doradca zawodowy;

3)      referencje dokumentujące doświadczenie zawodowe (w godzinach) jako trener prowadzący szkolenia grupowe/indywidualne z zakresu przedsiębiorczości.

 

 

Inne dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Cena oferty – załącznik nr 2;

- Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 3.

UWAGA!: Wszystkie załączniki muszą być wydrukowane w kolorze i z logotypami

 

Niezłożenie przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ceny należy podawać w polskich złotych i obejmować one muszą wszelkie koszty. Cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacji, ani rewaloryzacji ze względu na inflację.

O wynikach konkursu zostaną powiadomieni wszyscy składający oferty.

KRYTERIA OCENY OFERT

 

KRYTERIUM – doświadczenie jako trener – doradca zawodowy w okresie ostatnich 5 lat – waga 50 %

 

Oferta z największą liczbą godzin otrzyma największą ilość punktów tj. 50 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

Doświadczenie = (Liczba godzin badanej oferty x 50 pkt. x 100 %) / Największa liczba godzin ofert

 

KRYTERIUM – doświadczenie jako trener  prowadzący szkolenia grupowe/indywidualne z zakresu przedsiębiorczości w okresie ostatnich 5 lat – waga 40 %

 

Oferta z największą liczbą godzin otrzyma największą ilość punktów tj. 40 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

Doświadczenie = (Liczba godzin badanej oferty x 40 pkt. x 100 %) / Największa liczba godzin ofert

 

KRYTERIUM – cena – waga 10 %

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma największą ilość punktów tj. 10 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

Cena = (C oferowana min. brutto x 100 pkt. x 100 %) / C badanej oferty brutto

 

Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

Pobierz plik w formacie pdf - załączniki do ogłoszenia

 

« Luty 2019 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728