Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Wyniki postępowań / 2009 / Wyniki przetargu nieograniczonego AG-2240-01-09

Wyniki przetargu nieograniczonego AG-2240-01-09

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Remont pomieszczeń Domu Studenta w Pile przy ul. Żeromskiego 14 polegający na wykonaniu robót malarskich i sanitarnych

 

AG- 2240/01/09                                                                                Piła, dnia 01.06.2009 r.

  

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont pomieszczeń Domu Studenta w Pile przy ul. Żeromskiego 14 polegający na wykonaniu robót malarskich i sanitarnych”.

 

Wybrano firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„MIRTECH” Miron Skrzeczkowski

Sarbka 2

64-700 Czarnków

 

Oferta ww. firmy uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny oferty tj. ceny, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

  1. „Kompleks” Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Marciniak, ul. Brzozowa 19,
    64-920 Piła – 150.227,05 zł brutto.
  2. Wielobranżowy Zakład Budowlany-Usługowy „HORBUDEX” Ireneusz Horkawy, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież – 79.698,40 zł brutto.
  3. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DAMA” Krystian Tomkowicz, ul. Gnieźnieńska 47/S, 62-100 Wągrowiec – 100.080,17 zł brutto.
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2, 64-700 Czarnków – 119.324,60 zł brutto.
  5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TOMBUD” Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz – 126.154,26 zł brutto.
  6. Biuro Usług Dyrekcja P.R.B. „BUD-DOM” mgr Eugeniusz Bralski, ul. 2-go Lutego 16, 64-965 Okonek – 81.006,63 zł brutto.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

Razem

4

100,00

100,00


Oferty odrzucone:

1.      „Kompleks” Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Marciniak, ul. Brzozowa 19,
64-920 Piła – 150.227,05 zł brutto – oferta nr 1. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Oferent przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Dom Studenta według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316)) jest sklasyfikowany w Klasie 1130: Budynki zbiorowego zamieszkania, która należy do Działu 11: Budynki mieszkalne. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) podstawowa stawka podatku VAT (22%) zostaje obniżona do wysokości 7% w odniesieniu do „robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych”. Przywołany art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że przez „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się „budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11”.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

2.      Wielobranżowy Zakład Budowlany-Usługowy „HORBUDEX” Ireneusz Horkawy, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież – 79.698,40 zł brutto – oferta nr 2. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Oferent przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Dom Studenta według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316)) jest sklasyfikowany w Klasie 1130: Budynki zbiorowego zamieszkania, która należy do Działu 11: Budynki mieszkalne. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) podstawowa stawka podatku VAT (22%) zostaje obniżona do wysokości 7% w odniesieniu do „robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych”. Przywołany art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że przez „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się „budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11”.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

3.      Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DAMA” Krystian Tomkowicz, ul. Gnieźnieńska 47/S, 62-100 Wągrowiec – 100.080,17 zł brutto – oferta nr 3. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2.

W dniu 11.05.2009 r. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia, które powodowało zwiększenie zakresu robót pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Studenta, załączając równocześnie dodatkowe kosztorysy ofertowe. W ofercie Wykonawcy, otwartej w dniu 25.05.2009 r. brak było dodatkowych kosztorysów, a co za tym idzie – błędy zawierał także załącznik nr 2: „Cena oferty”. W dniu 27.05.2009 r. zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wadliwych dokumentów w terminie do 29.05.2009 r. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie, w związku z czym jego oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Należy nadmienić, że do Zamawiającego wpłynęło uzupełnienie ww. dokumentów w dniu 01.06.2009 r., jednak Oferent przy ustalaniu ceny brutto w tych dokumentach zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

4.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TOMBUD” Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz – 126.154,26 zł brutto – oferta nr 5. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Oferent przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Dom Studenta według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316)) jest sklasyfikowany w Klasie 1130: Budynki zbiorowego zamieszkania, która należy do Działu 11: Budynki mieszkalne. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) podstawowa stawka podatku VAT (22%) zostaje obniżona do wysokości 7% w odniesieniu do „robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych”. Przywołany art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że przez „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się „budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11”.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

5.      Biuro Usług Dyrekcja P.R.B. „BUD-DOM” mgr Eugeniusz Bralski, ul. 2-go Lutego 16, 64-965 Okonek – 81.006,63 zł brutto – oferta nr 6. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Oferent przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Dom Studenta według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316)) jest sklasyfikowany w Klasie 1130: Budynki zbiorowego zamieszkania, która należy do Działu 11: Budynki mieszkalne. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) podstawowa stawka podatku VAT (22%) zostaje obniżona do wysokości 7% w odniesieniu do „robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych”. Przywołany art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że przez „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się „budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11”.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

 

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

 

Pobierz plik w formacie PDF - wyniki

 

« Luty 2020 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829