Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Kanclerza / Rok 2005 / Zarządzenie Nr 4/05

Zarządzenie Nr 4/05

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:37
korzystanie z obiektów dydaktycznych

ZARZADZENIE NR 4/05KANCLERZA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. Stanisława Staszica w Pile

z dnia 26 września 2005r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów dydaktycznych przy ul. Podchorążych 10.

 

            Na podstawie art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365), §8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – zarządza się, co następuje:

§1

1.Ustala się następujące terminy i godziny funkcjonowania Portierni:

 a) sierpień – wrzesień 2005r.:

         poniedziałek-piątek - 7.00 do 18.00,

         sobota - 7.30 do 16.00,

         niedziela – po dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         (15 sierpień - dwie godziny – dyżur o zmiennej porze);

b) październik 2005r. - czerwiec 2006r.:

         poniedziałek-czwartek – 6.30 do 20.30,

         piątek – sobota – 6.30 do 6.30,

         sobota – niedziela – 6.30 do 6.30,

         niedziela – 6.30 do 21.30;

Święta oraz dni przed i po świętach:
1) listopad:

         - 01.11.05.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         -11.11.05.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze;

2) grudzień:

         - 23.12.05.- 6.30 do 18.30,

         - 24.12.05.- 6.30 do 14.30,

         - 25.12.05.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze

         - 26.12.05.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         - 27.12. do 30.12.05.- 6.30 do 18.00,

         - 31.12.05.- 6.30 – 16.00;

3) styczeń:

         - 01.01.06.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         - 02.01.06.- 6.30 do 18.30,

         - 03.01.06.- 6.30 do 18.30;

4) kwiecień:

         - 14.04.06.- 6.30 do 20.00,

         - 15.04.06.- 6.30 do 14.30,

         - 16.04.06.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         - 17.04.06.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         - 18.04.06.- 6.30 do 20.00;

5) maj:

         - 01.05.06.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze,

         -.02.05.06.- 6.30 do 16.30,

         - 03.05.06.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze;

6) czerwiec:

         - 15.06.06.- dwie godziny – dyżur o zmiennej porze;

c) lipiec 2006r.:

         poniedziałek-piątek - 7.00 do 18.00,

         sobota - 7.30 do 16.00,

         niedziela – po dwie godziny – dyżur o zmiennej porze.

§2

  1. Zobowiązuje się pracowników PWSZ  do pobierania  kluczy z Portierni i potwierdzania tego faktu własnoręcznym podpisem w książce wydawania i przyjmowania kluczy.
  2. Po zakończeniu pracy pracownicy PWSZ zobowiązują się do zdawania kluczy w Portierni.
  3. Dopuszcza się możliwość pobierania i zdawania kluczy od sal wykładowych przez studentów Uczelni za okazaniem legitymacji studenckiej.
  4. Pracownicy Sekretariatów Instytutów i Jednostek Międzyinstytutowych sporządzają wykazy osób (o których mowa w ust. 2 i 3) - upoważnionych do pobierania kluczy
    z wyszczególnieniem pomieszczeń kodowanych.
  5. Wykazy, o których mowa w ust. 4 powinny być zatwierdzone przez Dyrektorów Instytutów i odpowiednio przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych - Międzyinstytutowych a następnie przekazane do Portierni.
  6. Zabrania się pobierania kluczy od pomieszczeń kodowanych osobom nieuprawnionym.

§3

Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy do pomieszczeń Uczelni.

§4

Po zakończeniu zajęć w salach wykładowych, pracowniach itp. wykładowcy zobowiązani są do dopilnowania zamknięcia okien, drzwi oraz zgaszenia światła.

§5

Zakończenie wszystkich zajęć powinno nastąpić godzinę przed zakończeniem pracy Portierni.

§6

Propozycje dotyczące wydłużenia czasu pracy Portierni należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem do Działu Administracyjno -  Gospodarczego - tel.352-26-32 -  budynek A pok. 109.

§7

Wszyscy  pracownicy PWSZ zobowiązani są zgłosić do Portierni - tel. 352-26-73 miejsce oraz przewidywany czas pracy wykraczający poza normatywny czas pracy.

§8

Sekretariaty Instytutów i Jednostek Międzyinstytutowych powinny przekazywać miesięczne plany zajęć do Portierni każdorazowo, do ostatniego dnia miesiąca, na kolejny miesiąc.

§9

Wszelkie zmiany miesięcznych planów zajęć, po akceptacji Dyrektorów Instytutów i Kierowników Jednostek Międzyinstytutowych  należy przekazywać do Portierni.

§10

Traci moc Zarządzenie Nr 5/04 kanclerza PWSZ w Pile z dnia 1 października 2004r. w sprawie zasad korzystania z obiektów dydaktycznych przy ul. Podchorążych 10.

§11

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, natomiast §1 pkt a) obowiązuje od 1 sierpnia 2005 r.

Drukuj

« Wrzesień 2020 »
Wrzesień
PnWtŚrCzPtSbNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930