Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Kanclerza / Rok 2008 / Zarządzenie Nr 7/08

Zarządzenie Nr 7/08

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:37
obieg dokumentów finansowych i korespondencji w pionie Kanclerza oraz zasad gospodarowania majątkiem

                                                ZARZĄDZENIE NR 7/2008

                       Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                               im. St. Staszica w Pile

                                     z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie obiegu dokumentów finansowych i korespondencji w pionie Kanclerza oraz zasad gospodarowania majątkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej


Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 85 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów finansowych i korespondencji w pionie Kanclerza oraz właściwego gospodarowania majątkiem PWSZ, zarządza się, co następuje:

§ 1

Korespondencję oraz faktury i rachunki pion Kanclerza przyjmuje wyłącznie po rejestracji w Kancelarii Ogólnej.

§ 2

1.      Korespondencję przychodząca z Kancelarii Ogólnej rejestruje się w Sekretariacie Kanclerza, skąd dekretowana jest do poszczególnych działów pionu Kanclerza.

2.      Faktury i rachunki dotyczące zakupu towarów i usług dokonywanych na potrzeby PWSZ otrzymuje Dział Administracyjno-Gospodarczy – stanowisko ds. zamówień publicznych, która analizuje dokumenty pod względem zgodności w szczególności z przepisami:

1)      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);

2)      Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 17 stycznia 2008 r.);

3)      z zawartymi umowami sporządzonymi przez stanowisko ds. zamówień publicznych i znajdującymi się na tym stanowisku.

3.      Po przeprowadzeniu analizy opisanej w ust. 2., stanowisko ds. zamówień publicznych przekazuje do sprawdzenia i akceptacji merytorycznej przez osoby wymienione w § 4 ust. 1.

§ 3

1.      Po sprawdzeniu i akceptacji merytorycznej stanowisko ds. zamówień publicznych przekazuje faktury i rachunki do Kwestury.

2.      Kwestura sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalnym i rachunkowym przekazuje je do osób uprawnionych do zatwierdzenia do wypłaty.

3.      Po zatwierdzeniu do wypłaty, dokument przekazywany jest do Kwestury w celu uregulowania zobowiązania.

§ 4

1.      Do składania zapotrzebowania na majątek rzeczowy upoważnieni są Dyrektorzy i zastępcy Dyrektorów Instytutów, Dyrektor Biblioteki Głównej, Kierownicy (Zakładów, Studium Centrów, Działów) oraz st. referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

2.      Zapotrzebowania są składane do Kanclerza. Wzór zapotrzebowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.      Realizacja zapotrzebowań, o których mowa w ust. 1 realizowane będą w terminach wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 5

1.      Kanclerz po akceptacji zapotrzebowania określonego w § 4 przekazuje je do Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w celu sprawdzenia zgodności zapotrzebowania z planem zakupów na dany rok.

2.      Po stwierdzeniu zgodności zapotrzebowania z planem zakupów na dany rok, Kanclerz przekazuje je:

1)      w przypadku, gdy wartość jednorodnych towarów przekracza 3.500zł netto – z powrotem do komórki, która je złożyła, celem przeprowadzenia postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile;

2)      w przypadku, gdy wartość jednorodnych towarów nie przekracza 3.500zł netto – do stanowiska ds. zaopatrzenia w Dziale Administracyjno-Gospodarczego, w celu realizacji zapotrzebowania.

3.      W przypadku zakupu majątku rzeczowego stanowisko ds. zaopatrzenia sporządza dla działu, którego kierownik złożył zapotrzebowanie, protokół przekazania zgodnie z przepisami:

1)      Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (wprowadzonej Zarządzeniem nr 7/03 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 13 lutego 2003 roku) i

2)      Zarządzenia nr 34/07 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

4.      Wzór protokół przekazania, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile obowiązuje obieg dokumentacji dotyczącej gospodarowania mieniem – od złożenia zapotrzebowania do wydania użytkownikowi. Schemat obiegu dokumentacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Tracą moc obowiązującą:

1)      Zarządzenie Nr 2/2002 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie obiegu dokumentów finansowych oraz korespondencji;

2)      Zarządzenie Nr 1/03 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej.

Pobierz plik w formacie pdf
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
« Lipiec 2020 »
Lipiec
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031