Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2009 / Zarządzenie Nr 2/09

Zarządzenie Nr 2/09

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:35
zasady dystrybucji i wyceny publikacji

Zarządzenie Nr 2/09

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

z dnia 8 stycznia 2009 roku

w sprawie zasad dystrybucji i wyceny publikacji

wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Stanisława Staszica w Pile

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz na podstawie art. 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące zasady dystrybucji i wyceny publikacji wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile:

1)      Wszystkie egzemplarze publikacji wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile należy składać w Bibliotece Głównej.

2)      Dyrektor Biblioteki Głównej dokonuje podziału złożonych egzemplarzy wg poniższego rozdzielnika:

a)            16 egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)            40 egzemplarzy w ramach wymiany z innymi bibliotekami uczelnianymi,

c)            10 egzemplarzy do Sekretariatu Prorektorów,

d)       50 egzemplarzy podręczników akademickich i skryptów, 30 egzemplarzy innych książek oraz 5 egzemplarzy materiałów konferencyjnych i 5 zeszytów dydaktycznych każdego tytułu zostanie wpisanych do ksiąg inwentarzowych Biblioteki Głównej,

e)            pozostałe egzemplarze będą sprzedawane w Bibliotece Głównej lub w księgarniach, z którymi Uczelnia podpisze umowę komisu.

3)      Egzemplarze autorskie będą rozdzielane następująco:

a)            dla autora (współautora) publikacji               - po 5 egzemplarzy,

b)            dla redaktora (redaktorów) naukowych publikacji - po 3 egzemplarze,

c)            dla autora (współautora) rozdziałów publikacji    - po 1 egzemplarzu,

d)            dla recenzenta                                          - po 1 egzemplarzu,

e)            Instytutom opracowującym zeszyty

dydaktyczno-naukowe „Licenciatvs”                    - 30 egzemplarzy.

4)  Na pisemny wniosek autora rozprawy habilitacyjnej Przewodniczący Rady Wydawniczej przekazuje nieodpłatnie do 15 egzemplarzy publikacji na cele związane z procedurą przewodu habilitacyjnego.

5)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Wydawniczej może wyrazić zgodę na przeznaczenie do 20 egzemplarzy publikacji na cele związane z promocją Uczelni.

§ 2

Wycena publikacji dokonywana będzie przez Kwesturę Uczelni w wysokości kosztów druku publikacji zaokrąglonych do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

§ 4

Traci moc: Zarządzenie Nr 3/06 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie zasad dystrybucji i wyceny publikacji wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile wraz z późniejszymi zmianami – Zarządzeniem Nr 43/06 z dnia 28 lipca 2006 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Pobierz plik w formacie pdf

« Listopad 2020 »
Listopad
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30