Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2011

Zarządzenia Rektora 2011

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:36
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 2/11 Plik 84.2 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/10 w sprawie tworzenia opracowań wydawniczych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/11 Plik 30.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 3/11 Plik 32.6 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/09 w sprawie powołania Rady Wydawniczej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/11 Plik 74.6 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/11 Plik 32.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 4/11 Plik 49.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2011 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 7/11 Plik 37.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/11 Plik 67.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu na opracowanie logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/11 Plik 25.5 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/11 Plik 27.6 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie publikacji i aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/11 Plik 24.7 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/11 Plik 30.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile"
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 15/11 Plik 29.1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Komisji ds. SM
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/11 Plik 33.2 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 14/11 zał. Plik 69.9 KB 2014-01-08 09:15 Ceny za pobyt w Domu Studenta - goście
Plik ZARZĄDZENIE NR 27/11 zał. Plik 312.3 KB 2014-01-08 09:15 formularz "Przegląd obiektów PWSZ w Pile"
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/11 Plik 27.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Komisji ds. ST
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/11 Plik 151.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2011/2012 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/11 Plik 37.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/11 Plik 27.3 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 36/11 Plik 29.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 47/11 Plik 26.7 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 43/11 Plik 28.5 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/11 Plik 34.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akdemicki 2011/2012
Plik ZARZĄDZENIE NR 25/11 zał. Plik 173.6 KB 2014-01-08 09:15 Zasady rachunkowości Projektu pn. "Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile"
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 28/11 Plik 28.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 55/09 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Staży organizowanych w ramach projektu „Start do kariery – Przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy” oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/11 Plik 136.6 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Projektu pn. "Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile"
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/11 Plik 142.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. BHP
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/11 Plik 29.3 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 39/11 Plik 30.1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 37/11 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2011/2012.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 45/11 Plik 28.7 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 31/11 Plik 26.6 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 50/11 Plik 28.4 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie upoważnienia pracowników do obsługi apteczki i wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy na terenie i w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie i z obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE 42/11 załącznik Plik 17.5 KB 2014-01-08 09:15 Organizacja sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2011/2012 w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 46/11 Plik 43.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2011 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 40/11 Plik 28.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 44/11 Plik 29.7 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki i podstawy naliczania stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 48/11 Plik 27.6 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 42/11 Plik 26.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2011/2012.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 41/11 Plik 30.4 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE 47/11 załącznik Plik 104.3 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE 43/11 załącznik Plik 96.4 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 52/11 Plik 32.2 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 14 października 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE 50/11 załącznik nr 1 Plik 29.7 KB 2014-01-08 09:15 Pracownicy upoważnieni do obsługi apteczki i wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy na terenie i w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 50/11 załącznik nr 2 Plik 26.4 KB 2014-01-08 09:15 Pracownicy wyznaczeni do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie i z obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE 51/11 zał. Plik 109.6 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
ZARZĄDZENIE 49/11 Strona 1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uczelni (POF PWSZ) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 56/11 Plik 25.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 51/11 Plik 27.3 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 55/11 Plik 54.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 52/11 zał. 1 Plik 30.7 KB 2014-01-08 09:15 Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2011 r. pomiędzy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile a Zarządem Samorządu Studenckiego w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 52/11 zał. 2 Plik 96.6 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (tekst jednolity)
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 53/11 zał. 1 Plik 29.5 KB 2014-01-08 09:15 Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2011 r. pomiędzy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile a Zarządem Samorządu Studenckiego w sprawie zmian w Porozumieniu zawartym w dniu 14 października 2011 r. w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, podstawy naliczania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 53/11 Plik 30.8 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, minimalnej kwoty stypendium socjalnego oraz podstawy naliczania stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 54/11 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę kompleksową polegającą na zakupie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 57/11 Plik 27.7 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Komisji przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 53/11 zał. 2 Plik 25.1 KB 2014-01-08 09:15 Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2011 r. pomiędzy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile a Zarządem Samorządu Studenckiego w sprawie minimalnej kwoty stypendium socjalnego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2011/2012
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 59/11 Plik 26.0 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie kontroli stanu magazynowego wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 58/11 Plik 29.1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Projektu pn. „Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”
Plik ZARZĄDZENIE 56/11 zał. Plik 43.0 KB 2014-01-08 09:15 Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 62/11 Plik 27.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. SM
Plik ZARZĄDZENIE 58/11 zał. Plik 59.2 KB 2014-01-08 09:15 Zasady rachunkowości projektu Pn. „Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 60/11 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 61/11 Plik 27.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie powołania Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE 62/11 zał. Plik 28.7 KB 2014-01-08 09:15 Tekst jednolity zarządzenia Nr 15/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. SM
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 63/11 Plik 28.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. ST
Plik ZARZĄDZENIE 63/11 zał. Plik 28.0 KB 2014-01-08 09:15 Tekst jednolity zarządzenia Nr 16/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. ST
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031