Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2012

Zarządzenia Rektora 2012

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:36
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 1/12 Plik 46.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2012 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 2/12 Plik 27.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powierzenia obowiązków Administratora Danych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE 3/12 Plik 28.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE Nr 4/12 Plik 30.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/12 Plik 24.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Akademii Młodych Odkrywców”
Plik ZARZĄDZENIE NR 5/12 załącznik Plik 52.1 KB 2014-01-08 09:14 Regulamin Akademii Młodych Odkrywców
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/12 Plik 26.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia
Szczegółowe wytyczne KRK zał. Folder 1 KB 2014-01-08 09:14 załączniki do Szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów studiów i programów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 6/12 załącznik Plik 27.0 KB 2014-01-08 09:14 Sposób i zasady rozliczania kosztów na poszczególne rodzaje działalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/12 Plik 28.0 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie sposobu i zasad rozliczania kosztów na poszczególne rodzaje działalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/12 Plik 30.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/12 Plik 36.4 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie organizacji systemu ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 7/12 Plik 26.4 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/09 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Instytutowej Komisji Oceniającej w Instytucie Ochrony Zdrowia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/12 zał. 2 Plik 19.2 KB 2014-01-08 09:14 Kodowanie przedmiotów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/12 Plik 28.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 9/12 zał. Plik 62.9 KB 2014-01-08 09:14 szczegółowe wytyczne w zakresie tworzenia planów studiów i programów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/12 Plik 32.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 11/12 zał. Plik 58.5 KB 2017-08-25 12:48 Dokumenty do konkursu na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 11/12 Plik 25.7 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/12 zał. Plik 20.2 KB 2014-01-08 09:14 Cennik za pobyt gości w Domu Studenta
Plik ZARZĄDZENIE NR 10/12 zał. Plik 22.8 KB 2014-01-08 09:14 Organizacja roku akademickiego 2012/2013 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/12 Plik 28.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania komisji ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/12 Plik 26.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/12 Plik 33.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 15/12 Plik 31.7 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/12 Plik 41.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/12 Plik 27.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów administracyjno - biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/12 Plik 38.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2012/2013 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/12 Plik 48.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica zasad przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz Tabeli Przydziału Odzieży i Środków Ochrony Indywidualnej.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/12 Plik 24.9 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2012/2013.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/12 zał. 1 Plik 58.3 KB 2014-01-08 09:14 Katalog przedmiotów - rok akademicki 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/12 Plik 27.9 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi w zakresie dozoru obiektów przy ul. Podchorążych 10 i ul. Żeromskiego 14 – Dom Studenta ”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/12 Plik 25.6 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 21/12 Plik 33.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/12 Plik 27.9 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Plik ZARZĄDZENIE NR 25/12 zał. Plik 34.2 KB 2014-01-08 09:14 Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31A/12 Plik 27.0 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji Skontrowej zbiorów bibliotecznych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/12 Plik 36.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 28/12 Plik 26.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie ustalenia na 2012 rok górnej granicy refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników PWSZ w Pile, którzy nabyli prawo do refundacji ich zakupu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/12 Plik 29.7 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania komisji ds. projektowania programów kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/12 Plik 27.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa budynku A na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów pilskich uczelni”
ZARZĄDZENIE NR 23-12 - załączniki Folder 1 KB 2014-01-08 09:14 ZAŁĄCZNIKI do zarządzenia nr 23/12 w sprawie zasad przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz Tabeli Przydziału Odzieży i Środków Ochrony Indywidualnej.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/12 Plik 28.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/12 Plik 28.1 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków studentów.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/12 Plik 29.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/12 Plik 29.9 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2012/2013
Plik ZARZĄDZENIE NR 30/12 zał. Plik 25.8 KB 2014-01-08 09:14 Wzór Zawiadomienia o wypadku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 32/12 Plik 36.5 KB 2014-06-10 10:58 w sprawie wysokości stawek za godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich dla studentów zagranicznych odbywających studia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Programu Erasmus.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/12 Plik 34.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/12 Plik 26.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/12 Plik 28.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/12 Plik 28.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie publikacji, aktualizacji informacji oraz sporządzania i wysyłania raportów w systemie POL-on
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 40/12 Plik 29.7 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji ds. ST
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 35/12 Plik 26.6 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2012/2013.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/12 Plik 28.1 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Instytutowych Koordynatorów Programu Erasmus w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 36/12 Plik 30.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/12 Plik 27.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2012/2013.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/12 Plik 30.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji ds. SM
Plik ZARZĄDZENIE NR 46/12 zał. Plik 17.5 KB 2014-01-08 09:14 Organizacja sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2012/2013 w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/12 Plik 33.6 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2012/2013.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50/12 Plik 35.1 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i remont budynku F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia – II etap”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/12 Plik 32.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zasad finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/12 Plik 43.5 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2012 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/12 Plik 30.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, minimalnej kwoty stypendium socjalnego oraz podstawy naliczania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 51/12 Plik 39.3 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowania pracowników o tym ryzyku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 61/12 Plik 29.4 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 60/12 Plik 31.0 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie udzielania pomocy studentom osiągającym wybitne wyniki sportowe będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 58/12 Plik 26.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie powołania Instytutowej Komisji Oceniającej w Instytucie Politechnicznym
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 56/12 Plik 29.2 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2012/2013
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 59/12 Plik 25.4 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2012/2013.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 62/12 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 63/12 Plik 41.6 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Plik ZARZĄDZENIE NR 63/12 zał. Plik 42.9 KB 2014-01-08 09:14 Załączniki w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 64/12 Plik 27.8 KB 2014-01-08 09:14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 64/12 zał. Plik 30.7 KB 2014-01-08 09:14 Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031