Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2013

Zarządzenia Rektora 2013

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:36
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 1/13 Plik 29.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2013 rok
Plik ZARZĄDZENIE NR 1/13 zał. Plik 30.4 KB 2014-01-08 09:13 umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/13 Plik 40.1 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Instytutowych Zespołów ds. Współpracy z Interesariuszami
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 2/13 Plik 26.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/09 w sprawie powołania Rady Wydawniczej
Plik ZARZĄDZENIE NR 2/13 zał. Plik 28.2 KB 2014-01-08 09:13 tekst jednolity zarządzenie Rektora nr 42/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powołania Rady Wydawniczej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 3/13 Plik 28.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/13 Plik 44.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/13 zał. 1 Plik 22.7 KB 2014-01-08 09:13 Strona tytułowa pracy dyplomowej - Załącznik nr 1 do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/13 zał. 2 Plik 26.9 KB 2014-01-08 09:13 Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/13 Plik 31.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Efektów Kształcenia na Rynku Pracy
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/13 Plik 40.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/13 Plik 29.4 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 11/13 Plik 45.4 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 4/13 Plik 44.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/13 Plik 43.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/13 Plik 38.2 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 7/13 Plik 38.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/13 Plik 41.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/13 zał. 1 Plik 26.0 KB 2014-01-08 09:13 Oświadczenie Studenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/13 zał. 2 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:13 Oświadczenie Studenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/13 zał. 3 Plik 29.1 KB 2014-01-08 09:13 Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/13 zał. 4 Plik 29.8 KB 2014-01-08 09:13 Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony
Plik ZARZĄDZENIE NR 12/13 zał. Plik 65.4 KB 2014-01-08 09:13 Tekst jednolity Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/13 zał. 5 Plik 37.5 KB 2014-01-08 09:13 Opinia Dyrektora Instytutu w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 15/13 Plik 26.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 28/13 Plik 32.4 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 9 – Publiczny dostęp do informacji o programach studiów, efektach kształcenia i organizacji toku studiów.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/13 Plik 26.6 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Akademia Przedsiębiorczości II”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/13 Plik 28.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. (bud. J)
Załączniki APII Folder 1 KB 2014-01-08 09:13 Załączniki do Regulaminu projektu "Akademia przedsiębiorczości"
Plik ZARZĄDZENIE NR 39/13 zał. Plik 148.1 KB 2014-01-08 09:13 Tekst jednolity Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Plik ZARZĄDZENIE NR 15/13 zał. Plik 32.4 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Załączniki do Regulaminu DS Folder 1 KB 2014-01-08 09:13 Załączniki do Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 17/13 zał. Plik 192.3 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin projektu „Akademia Przedsiębiorczości II”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/13 Plik 31.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 1 – Opracowanie i ocena programu kształcenia dla kierunku studiów.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/13 Plik 34.4 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 4 – Zapewnienie studentom naukowego, dydaktycznego, materialnego i psychospołecznego wsparcia w procesie uczenia się.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/13 Plik 36.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014
Załączniki NKSS Folder 1 KB 2014-01-08 09:13 Załączniki do Regulaminu projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu"
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/13 Plik 28.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 8 – Doskonalenie programu kształcenia i jego efektów.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/13 Plik 38.3 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie ustalenia kaucji dla przyszłych mieszkańców Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 21/13 Plik 37.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 2 – Generowanie i ciągłe doskonalenie jakości kształcenia na studiach licencjackich, inżynierskich i podyplomowych.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/13 Plik 30.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 6 – Ocenianie studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/13 Plik 32.2 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 10 – Weryfikacja poziomu naukowego Uczelni.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 32/13 Plik 32.2 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 13 – Dobór i ocena kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/13 Plik 32.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 3 – Weryfikacja osiągania jakości kształcenia.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/13 Plik 31.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 5 – Prowadzenie badań naukowych w zakresie obszarów, do których zostały przyporządkowane prowadzone studia.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/13 Plik 35.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/13 Plik 30.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakością Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 11 – Weryfikacja zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/13 Plik 33.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie ścieżki rozwoju zawodowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/13 zał. 1 Plik 24.9 KB 2014-01-08 09:13 Lista 5 % najlepszych absolwentów w roku akademickim Instytutu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/13 Plik 29.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z Obszaru 7 – Monitorowanie i ocena efektów kształcenia na rynku pracy.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/13 Plik 29.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia z Obszaru 12 – Polityka finansowa.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/13 zał. 2 Plik 25.0 KB 2014-01-08 09:13 Zaświadczenie dla studenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 64/13 Plik 26.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sieciowo-Komputerowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/13 Plik 41.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 35/13 Plik 28.6 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 33/13 zał. Plik 123.7 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/13 Plik 24.2 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 35/13 zał. Plik 22.7 KB 2014-01-08 09:13 Organizacja roku akademickiego 2013/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/13 Plik 31.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 37/13 Plik 40.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2013/2014 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 36/13 Plik 26.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2013/2014.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/13 Plik 26.6 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2013/2014.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/13 Plik 26.3 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 66/13 zał. Plik 44.7 KB 2014-01-08 09:13 Tekst jednolity zarządzenia nr 4/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów
Plik ZARZĄDZENIE NR 71/13 zał. Plik 77.8 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin zwrotu kosztów dojazdów w projekcie „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 45/13 zał. Plik 19.1 KB 2014-01-08 09:13 Cennik za pobyt w Domu Studenta - goście
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 56/13 Plik 34.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 60/13 Plik 28.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile - dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i latach późniejszych.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 40/13 Plik 34.3 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/13 Plik 33.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 46/13 zał. Plik 55.9 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin Mieszkańców Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50/13 Plik 31.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 76/13 Plik 38.6 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 65/13 Plik 26.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości II”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 66/13 Plik 35.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 59/13 Plik 31.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu projektu „Akademia Przedsiębiorczości II”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 82/13 zał. Plik 38.2 KB 2014-01-08 09:13 Teksty jednolity procedury tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów normatywnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 62/13 Plik 32.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 51/13 Plik 33.5 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/13 Plik 41.3 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2012/2013
Plik ZARZĄDZENIE NR 65/13 zał. Plik 102.4 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w Akademii Przedsiębiorczości II
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/13 Plik 33.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu „Akademia przedsiębiorczości II”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 61/13 Plik 35.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 73/13 Plik 43.7 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 83/13 Plik 28.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 88/13 Plik 101.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie organizacji pracy ciał kolegialnych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 61/13 zał. Plik 44.9 KB 2014-01-08 09:13 Tekst jednolity zarządzenia nr 4/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunków Studiów, uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniami Rektora PWSZ w Pile: nr 40/13 z dnia 9 maja 2013 r. oraz nr 61/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 60/13 zał. Plik 94.2 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile - dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i latach późniejszych.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 72/13 Plik 27.8 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2013/2014
Plik ZARZĄDZENIE NR 64/13 zał. Plik 120.3 KB 2014-01-08 09:13 Regulamin Organizacyjny Centrum Sieciowo-Komputerowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 93/13 Plik 59.3 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2013/2014
Plik ZARZĄDZENIE NR 62/13 zał. Plik 33.2 KB 2014-01-08 09:13 Tekst jednolity zarządzenia nr 15/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 74/13 Plik 34.6 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów
Plik ZARZĄDZENIE NR 84/13 zał. Plik 17.4 KB 2014-01-08 09:13 Organizacja sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2013/2014 w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 84/13 Plik 28.0 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2013/2014.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 89/13 Plik 39.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie tworzenia Raportu „Ocena jakości kształcenia w roku akademickim 2012/2013” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 82/13 Plik 27.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/09 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 16 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów normatywnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 78/13 Plik 33.4 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie szczegółowej organizacji Studium Praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 85/13 zał. Plik 35.6 KB 2014-01-08 09:13 Tekst jednolity zarządzenia nr 48/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 75/13 Plik 32.9 KB 2014-01-08 09:13 w sprawie Pełnomocnika Rektora do spraw Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031