Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2010

Zarządzenia Rektora 2010

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:36
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Zarządzenie Nr 1/10 Plik 31.2 KB 2014-01-08 09:15 stawki za opracowania wydawnicze 2010
Plik Załącznik do Zarządzenia Nr 1/10 - umowa Plik 24.2 KB 2014-01-08 09:15 umowa o przeniesienie praw autorskich
Plik Zarządzenie Nr 2/10 Plik 38.1 KB 2014-01-08 09:15 tworzenie opracowań wydawniczych
Plik Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych Plik 20.6 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych
Plik Załączniki do Zarządzenia Nr 2/10 Plik 60.8 KB 2014-01-08 09:15 załączniki do zarządzenie nr 2/10 w spr. tworzenia opracowań wydawniczych
Plik Zarządzenie Nr 16/10 Plik 33.2 KB 2014-01-08 09:15 wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe 2009/2010
Plik Zarządzenie Nr 24/10 Plik 33.0 KB 2014-01-08 09:15 odpłatności za pobyt w Domu Studenta oraz pokojach gościnnych PWSZ im. St. Staszica w Pile
Plik Zarządzenie Nr 5/10 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:15 zarządzenie wprowadzające Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych
Plik Zarządzenie Nr 6/10 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:15 zmiana w strukturze organizacyjnej Uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) zał. nr 2 do zarządzenia Nr 25/10 Plik 15.0 KB 2014-01-08 09:15 protokół imienny z egzaminu teoretycznego i praktycznego
Plik audio/x-realaudio Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/10 - Procedura wnioskowania Plik 16.5 KB 2014-01-08 09:15 Procedura wnioskowania o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja naukowe
Plik Zarządzenie Nr 7/10 Plik 33.2 KB 2014-01-08 09:15 ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków studentów
Plik Zarządzenie Nr 12/10 Plik 31.7 KB 2014-01-08 09:15 zarządzenie wprowadzające procedurę wnioskowania o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja naukowe
Plik Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/10 - oświadczenie Plik 48.7 KB 2014-01-08 09:15 oświadczenie - załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 13/10
Plik Zarządzenie Nr 21/10 Plik 27.4 KB 2014-01-08 09:15 powołanie Zespołu ds. przygotowania projektu studiów prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Managementu i Biznesu w Berdiańsku na Ukrainie
Plik Zarządzenie Nr 22/10 Plik 39.6 KB 2014-01-08 09:15 organizacja roku akademickiego 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 13/10 Plik 34.1 KB 2014-01-08 09:15 zasady i tryb zatrudniania i awansowania na stanowisko docenta
Plik Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/10 - wniosek Plik 42.5 KB 2014-01-08 09:15 wniosek o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego
Regulamin ZFŚS Folder 1 KB 2014-01-08 09:15
Plik Zarządzenie Nr 15/10 Plik 37.8 KB 2014-01-08 09:15 Komisja Socjalna
Plik Zarządzenie Nr 30/10 Plik 43.2 KB 2014-01-08 09:15 wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 27/10 Plik 27.0 KB 2014-01-08 09:15 zm.Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Akademia przedsiębiorczości"
Plik Octet Stream Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Plik 138.8 KB 2014-01-08 09:15 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Plik Troff document (with manpage macros) zał. nr 1 do zarządzenia Nr 25/10 Plik 18.4 KB 2014-01-08 09:15 protokół z egzaminu licencjackiego
Plik Zarządzenie Nr 25/10 Plik 33.7 KB 2014-01-08 09:15 zm. Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
Plik Zarządzenie Nr 26/10 Plik 25.6 KB 2014-01-08 09:15 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Plik Zarządzenie Nr 34/10 Plik 27.4 KB 2014-01-08 09:15 Komisja rekrutacyjna do projektu "Akademia Przedsiębiorczości"
Plik Zarządzenie Nr 23/10 Plik 25.4 KB 2014-01-08 09:15 termin postępowania kwalifikacyjnego 2010/2011
Plik zał. do zarządzenia Nr 24/10 Plik 13.0 KB 2014-01-08 09:15 ceny pokoi za pobyt w Domu Studenta
Plik Zarządzenie Nr 42/10 Plik 27.5 KB 2014-01-08 09:15 zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Akademia przedsiębiorczości"
Plik Zarządzenie Nr 29/10 Plik 35.3 KB 2014-01-08 09:15 organizacja Studium Praktyk
Plik PDF document Zarządzenie Nr 28/10 Plik 26.5 KB 2014-01-08 09:15 zm. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Plik Zarządzenie Nr 43/10 Plik 35.8 KB 2014-01-08 09:15 zmiany do Regulaminu Staży organizowanych w ramach projektu "Start do kariery - Przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy"
Plik PDF document Zarządzenie Nr 33/10 Plik 29.2 KB 2014-01-08 09:15 zm. Regulaminu rekrutacji uczestników programu "Akademia Przedsiębiorczości"
Plik Zarządzenie Nr 50/10 Plik 27.0 KB 2014-01-08 09:15 dodatkowa rekrutacja na studia na rok akademicki 2010/2011
Plik zał. do zarządzenia Nr 31/10 Plik 26.8 KB 2014-01-08 09:15 zasady i tryb pracy Komisji kwalifikującej kandydatów do LLP Erasmus
Plik Zarządzenie Nr 39/10 Plik 41.1 KB 2014-01-08 09:15 zasady i tryb rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2010/2011 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Zarządzenie Nr 31/10 Plik 35.7 KB 2014-01-08 09:15 powołanie Komisji kwalifikującej kandydatów do uczestnictwa w LLP Erasmus oraz określenia zasad i trybu jej pracy
Plik Zarządzenie Nr 44/10 Plik 29.6 KB 2014-01-08 09:15 zmiany Regulaminu rekrutacji uczestników "Akademia przedsiębiorczości"
Plik Zarządzenie Nr 37/10 Plik 27.6 KB 2014-01-08 09:15 opaty za postępowanie rekrutacyjne 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 38/10 Plik 37.7 KB 2014-01-08 09:15 powołanie i organizacja pracy Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji w roku akademickim 2010/2011
Plik PDF document Zarządzenie Nr 19/10 Plik 32.9 KB 2014-01-08 09:15 zasady dystrybucji i wyceny publikacji wydawanych przez PWSZ w Pile
Plik Zarządzenie Nr 57/10 Plik 28.6 KB 2014-01-08 09:15 zmiany w strukturze organizacyjnej PWSZ w Pile
Plik Zarządzenie Nr 56/10 Plik 25.8 KB 2014-01-08 09:15 zarządzenie wprowadzające Regulamin Sieci Komputerowej PWSZ w Pile
Plik Zarządzenie Nr 59/10 Plik 52.0 KB 2014-01-08 09:15 w spr. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych PWSZ w Pile w 2010 roku
Plik Zarządzenie Nr 49/10 Plik 29.2 KB 2014-01-08 09:15 zm. Zarządzenia Nr 23/10 w spr. terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2010/2011
Plik Regulamin Sieci Komputerowej PWSZ w Pile Plik 33.5 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin Sieci Komputerowej PWSZ w Pile
Plik organizacja sesji egzaminacyjnych 2010/2011 Plik 17.6 KB 2014-01-08 09:15 zał. do zarządzenia nr 58/10 w spr. organizacji sesji egzaminacyjnych 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 61/10 Plik 32.3 KB 2014-01-08 09:15 powołanie Dyrektora Instytutu Ekonomicznego
Plik Zarządzenie Nr 55/10 Plik 28.7 KB 2014-01-08 09:15 opłaty za dokumenty wydawane przez PWSZ w Pile w roku akademickim 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 58/10 Plik 28.0 KB 2014-01-08 09:15 w spr. organizacji sesji egzaminacyjnych 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 62/10 Plik 27.6 KB 2014-01-08 09:15 powołanie Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Akademia Przedsiębiorczości"
Plik Zarządzenie Nr 60/10 Plik 27.9 KB 2014-01-08 09:15 utworzenie Zakładu Turystyki i Hotelarstwa
Plik Zarządzenie Nr 65/10 Plik 30.1 KB 2014-01-08 09:15 wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2010/2011
Regulamin ZFŚS Folder 1 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Plik Zarządzenie Nr 76/10 Plik 27.1 KB 2014-01-08 09:15 zmiana regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej
Plik Zarządzenie Nr 66/10 Plik 31.2 KB 2014-01-08 09:15 podstawy naliczania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium naukowego 2010/2011
Plik Zarządzenie Nr 77/10 Plik 27.0 KB 2014-01-08 09:15 zarządzenie wprowadzające Regulamin gromadzenia i udostępniania pracy dyplomowych w Bibliotece Głównej
Plik D source code Regulamin gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych Plik 33.5 KB 2014-01-08 09:15 Regulamin gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych w Bibliotece PWSZ w Pile
Plik Zarządzenie Nr 78/10 Plik 31.3 KB 2014-01-08 09:15 przekształcenie nazwy Zakładu Budowy i Eksploatacji Maszyn w Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu
Plik ZARZĄDZENIE NR 79/10 Plik 29.9 KB 2014-01-08 09:15 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031