Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2014

Zarządzenia Rektora 2014

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-23 14:11
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 2/14 Plik 27.0 KB 2014-01-24 14:37 w sprawie kontroli stanu magazynowego wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 3/14 Plik 32.9 KB 2014-01-27 14:22 w sprawie trybu wnioskowania o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja naukowe
Plik ZARZĄDZENIE NR 3/14 zał. Plik 44.4 KB 2014-01-27 14:22 Wniosek o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego
Plik chemical/x-swissprot ZARZĄDZENIE NR 3/14 ośw. Plik 42.3 KB 2014-01-27 14:22 Oświadczenie - załącznik do Wniosku o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 4/14 Plik 26.0 KB 2014-01-27 14:23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Centrum Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 4/14 zał. Plik 62.5 KB 2014-01-27 14:23 Regulamin działania Centrum Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/14 Plik 35.3 KB 2014-02-07 10:35 w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2013/2014
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/14 zał. 1 Plik 54.4 KB 2014-02-07 10:36 Ewaluacja przez studentów jakości kształcenia we wszystkich przedmiotach prowadzonych w danym roku akademickim
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/14 zał. 2 Plik 54.9 KB 2014-02-07 10:36 Ewaluacja przez studentów jakości kształcenia w uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/14 zał. 3 Plik 55.9 KB 2014-02-07 10:36 Ewaluacja przez studentów jakości pracy pracowników administracyjnych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/14 zał. 4 Plik 67.6 KB 2014-02-07 10:36 Ewaluacja przez nauczycieli akademickich jakości kształcenia w uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/14 zał. 5 Plik 58.2 KB 2014-02-07 10:36 Ewaluacja jakości kształcenia (warunki i organizacja pracy) przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/14 Plik 36.0 KB 2014-02-07 10:36 w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/14 zał. 1 Plik 33.3 KB 2014-02-07 10:36 Instrukcja dotycząca dokumentowania dorobku naukowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/14 zał. 2 Plik 18.2 KB 2014-02-07 10:36 Publikacje
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/14 zał. 3 Plik 16.7 KB 2014-02-07 10:36 Cytowania
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/14 zał. 4 Plik 16.1 KB 2014-02-07 10:37 Udział z wystąpieniami w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/14 zał. 5 Plik 14.6 KB 2014-02-07 10:37 Inna działalność naukowa
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/14 Plik 28.1 KB 2014-02-27 14:04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 8/14 zał. Plik 44.0 KB 2014-02-27 14:04 Regulamin Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/14 zał. RW 1 Plik 101.2 KB 2014-02-27 14:00 Instrukcja wydawnicza - załącznik nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/14 zał. RW 2 Plik 45.6 KB 2014-02-27 14:00 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych - załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/14 zał. RW 3 Plik 22.6 KB 2014-02-27 14:00 Wniosek o wydanie publikacji naukowej - załącznik nr 3 do Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/14 Plik 28.9 KB 2014-02-27 14:00 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2014 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/14 Plik 25.8 KB 2014-02-27 14:00 w sprawie zasad ustalania liczby egzemplarzy wydawnictw Uczelni przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/14 Plik 32.3 KB 2014-02-27 14:02 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 12/14 zał. Plik 31.7 KB 2014-02-27 14:02 Tekst jednolity Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/14 Plik 29.1 KB 2014-02-27 14:04 w sprawie publikacji i aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/14 Plik 27.3 KB 2014-03-05 15:21 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 52/12 w sprawie publikacji, aktualizacji informacji oraz sporządzania i wysyłania raportów w systemie POL-on
Plik ZARZĄDZENIE NR 14/14 zał. Plik 28.7 KB 2014-03-05 15:21 Tekst jednolity zarządzenia nr 52/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie publikacji, aktualizacji informacji oraz sporządzania i wysyłania raportów w systemie POL-on
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/14 Plik 46.7 KB 2014-03-13 15:02 w sprawie powołania i organizacji pracy Zespołów Rektorskich do opracowania Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025
Plik ZARZĄDZENIE NR 18/14 zał. Plik 286.8 KB 2014-03-13 14:59 wskazówki merytoryczne i metodyczne dla Zespołów Opracowujących Strategię Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015 – 2025
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/14 Plik 29.1 KB 2014-03-24 13:41 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - bud. F Auditorium Maximum i Centrum Fizjoterapii
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/14 Plik 32.2 KB 2014-03-24 13:44 w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/14 Plik 26.0 KB 2014-03-24 13:49 w sprawie zasad gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 19/14 zał. Plik 42.8 KB 2014-03-24 13:49 Zasady gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/14 zał. 1 Plik 34.6 KB 2014-03-24 13:49 roczne, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów niebezpiecznych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/14 Plik 25.5 KB 2014-05-05 09:45 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów w projekcie „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 21/14 Plik 29.8 KB 2014-05-05 09:35 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 21/14 zał. Plik 22.2 KB 2014-06-16 09:33 Organizacja roku akademickiego 2014/2015 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/14 Plik 25.7 KB 2014-05-05 09:45 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/14 Plik 45.3 KB 2014-05-05 09:45 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/14 zał. 1 Plik 104.7 KB 2014-05-05 09:45 t.j. Regulaminu projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/14 zał. 2 Plik 88.3 KB 2014-05-05 09:45 Formularz rekrutacyjny do projektu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/14 zał. 3 Plik 73.9 KB 2014-05-05 09:45 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/14 zał. 4 Plik 80.3 KB 2014-05-05 09:45 Karta oceny
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/14 zał. 5 Plik 67.8 KB 2014-05-05 09:45 Umowa na świadczenie usługi szkoleniowej
Plik ZARZĄDZENIE NR 20/14 zał. Plik 165.3 KB 2014-05-05 09:45 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/14 zał. 1 Plik 152.1 KB 2014-05-05 09:46 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/14 zał. 2 Plik 55.3 KB 2014-05-05 09:46 Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/14 zał. 3 Plik 151.5 KB 2014-05-05 09:46 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/14 zał. 4 Plik 158.9 KB 2014-05-05 09:46 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu użyczonym samochodem
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/14 zał. 5 Plik 164.1 KB 2014-05-05 09:46 Umowa użyczenia samochodu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/14 Plik 29.7 KB 2014-05-05 09:36 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 24/14 zał. Plik 61.5 KB 2014-05-05 09:40 Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/14 zał. 1 Plik 39.7 KB 2014-05-05 09:40 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/14 zał. 2 Plik 42.4 KB 2014-05-05 09:40 Regulamin Komisji Przetargowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/14 zał. 3 Plik 48.0 KB 2014-05-05 09:39 Instrukcja sposobu postępowania w procesie udzielania zamówień publicznych przy procedurach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych tj. zamówień powyżej 30 tys. euro
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/14 zał. 4 Plik 29.3 KB 2014-05-05 09:39 Protokół z otwarcia / badania / oceny /wyboru oferty najkorzystniejszej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/14 Plik 29.3 KB 2014-05-05 09:39 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 25/14 zał. Plik 36.3 KB 2014-05-13 11:31 Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/14 zał. 1 Plik 25.1 KB 2014-05-05 09:38 Wniosek o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp (do 30 tys. euro netto)
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/14 zał. 2 Plik 27.4 KB 2014-05-05 09:38 Protokół o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp (do 30 tys. euro netto)
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/14 zał. 3 Plik 25.1 KB 2014-05-05 09:37 Zapotrzebowanie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/14 zał. 4 Plik 21.3 KB 2014-05-20 12:58 Zlecenie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/14 Plik 33.9 KB 2014-05-16 11:24 w sprawie zasad wydawania czasopism naukowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/14 zał. 1 Plik 42.4 KB 2014-05-16 11:23 Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC-BY-SA
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/14 zał. 2 Plik 22.5 KB 2014-05-16 11:23 Oświadczenie autora
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/14 Plik 24.9 KB 2014-05-16 11:23 w sprawie utworzenia czasopisma naukowego pt. „Progress in Economic Sciences”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 28/14 Plik 26.1 KB 2014-05-16 11:24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/09 Rektora PWSZ z dnia 18 czerwca 2009 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/14 Plik 26.8 KB 2014-05-20 09:52 w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2014/2015.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/14 Plik 30.6 KB 2014-05-20 09:54 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 30/14 zał. Plik 47.6 KB 2014-05-20 09:54 Karta oceny pracownika o premii kwartalnej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/14 Plik 40.6 KB 2014-05-20 09:55 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2014/2015 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 32/14 Plik 26.9 KB 2014-05-27 14:44 w sprawie powołania Koordynatora ds. doskonalenia metodycznego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/14 Plik 27.6 KB 2014-05-27 14:45 w sprawie warsztatów metodycznych dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/14 Plik 37.2 KB 2014-05-27 14:45 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 37/14 Plik 25.5 KB 2014-06-12 13:55 w sprawie zmian w składzie Komisji rekrutacyjnej do projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/14 Plik 40.7 KB 2014-06-12 13:55 w sprawie zasad prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/14 zał. 1 Plik 25.5 KB 2014-06-12 13:55 Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie e-zajęć
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/14 zał. 2 Plik 38.1 KB 2014-06-12 13:55 Ankieta ewaluacyjna zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Internet
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/14 Plik 33.8 KB 2014-06-12 13:55 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/14 Plik 26.9 KB 2014-06-12 13:55 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/14 Plik 25.6 KB 2014-06-12 14:02 w sprawie wykonania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/14 Plik 28.8 KB 2014-06-18 14:09 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/14 Plik 32.7 KB 2014-07-04 14:27 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/14 Plik 27.8 KB 2014-07-04 14:28 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/14 Plik 26.8 KB 2014-07-04 14:29 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 46/14 zał. Plik 58.2 KB 2014-07-04 14:29 Regulamin Mieszkańców Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/14 zał. 1 Plik 19.2 KB 2014-07-04 14:30 Zał. nr 1 do Regulaminu - Zasady Przydziału Miejsce w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/14 zał. 2 Plik 36.7 KB 2014-07-04 14:31 Zał. nr 2 do Regulaminu - Umowa
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/14 zał. 3 Plik 26.9 KB 2014-07-04 14:32 Zał. nr 3 do Regulaminu - Protokół przekazania
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/14 zał. 4 Plik 36.7 KB 2014-07-04 14:33 Zał. nr 4 do Regulaminu - Umowa warunkowa
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/14 Plik 28.2 KB 2014-07-21 08:30 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 47/14 zał. Plik 23.9 KB 2014-07-21 08:31 Wykaz komórek organizacyjnych i ich symboli (załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej)
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/14 Plik 29.3 KB 2014-09-08 14:29 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 29/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50/14 Plik 27.0 KB 2014-09-08 14:29 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2014/2015.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/14 Plik 26.1 KB 2014-09-08 14:30 w sprawie powołania Asystenta Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 54/14 Plik 42.8 KB 2014-09-24 12:45 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/14 Plik 29.4 KB 2014-09-24 12:45 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031