Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenia Rektora 2015

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2015-01-08 10:00
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 1/15 Plik 32.9 KB 2015-02-26 11:53 w sprawie Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/15 Plik 35.0 KB 2015-01-23 10:52 w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/15 zał. 1 Plik 54.4 KB 2015-01-23 10:53 Ewaluacja przez studentów jakości kształcenia we wszystkich przedmiotach prowadzonych w danym roku akademickim
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/15 zał. 2 Plik 54.8 KB 2015-01-23 10:54 Ewaluacja przez studentów jakości kształcenia w uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/15 zał. 3 Plik 55.9 KB 2015-01-23 10:56 Ewaluacja przez studentów jakości pracy pracowników administracyjnych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/15 zał. 4 Plik 67.8 KB 2015-01-23 10:57 Ewaluacja przez nauczycieli akademickich jakości kształcenia w uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/15 zał. 5 Plik 58.2 KB 2015-01-23 10:57 Ewaluacja jakości kształcenia (warunki i organizacja pracy) przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/15 Plik 29.5 KB 2015-02-26 11:54 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2015 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 7/15 Plik 31.8 KB 2015-02-26 11:54 w sprawie wprowadzania pisemnych prac dyplomowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile do ogólnopolskiego repozytorium
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/15 Plik 27.0 KB 2015-02-26 11:55 w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika do Regulaminu projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 8/15 zał. Plik 61.0 KB 2015-03-06 11:34 Załącznik nr 2 – „Deklaracja uczestnictwa w projekcie” - do Regulaminu projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/15 Plik 33.7 KB 2015-03-02 07:47 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sieciowo-Komputerowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 9/15 zał. Plik 84.1 KB 2015-03-02 07:47 Regulamin Organizacyjny Centrum Sieciowo-Komputerowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/15 Plik 35.6 KB 2015-03-02 07:47 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu wnioskowania o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja naukowe
Plik ZARZĄDZENIE NR 10/15 zał. Plik 154.9 KB 2015-03-02 07:47 Wniosek o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/15 zał. 1 Plik 32.8 KB 2015-03-02 07:47 załącznik do Wniosku o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela - Oświadczenie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/15 Plik 29.3 KB 2015-04-15 07:55 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 Plik 71.2 KB 2015-04-15 07:56 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 1 Plik 40.0 KB 2015-04-15 07:57 Opis kierunku studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 2 Plik 40.5 KB 2015-04-15 07:57 Zakładane efekty kształcenia dla kierunku - Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Plik Octet Stream ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 2a Plik 31.8 KB 2015-04-16 13:39 Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo - Tabela efektów kierunkowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 3 Plik 35.1 KB 2015-04-15 08:34 Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia z kierunkowymi efektami kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 4 Plik 31.7 KB 2015-04-15 08:35 Matryca efektów kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 5 Plik 55.3 KB 2015-04-15 08:36 Wzór sylabusu do przedmiotu ujętego w programie kształcenia
Plik Octet Stream ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 5a Plik 56.5 KB 2015-04-15 08:37 Wzór sylabusu do przedmiotu ujętego w programie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 6 Plik 67.7 KB 2015-04-15 09:09 Plan studiów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 7 Plik 31.2 KB 2015-04-15 09:10 Matryca PKA
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/15 zał. 8 Plik 30.4 KB 2015-04-15 09:10 Wykaz obsady dydaktycznej na danym kierunku, profilu i poziomie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/15 Plik 32.8 KB 2015-04-15 09:11 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”
Plik ZARZĄDZENIE NR 17/15 zał. Plik 108.5 KB 2015-04-15 09:12 Tekst jednolity Regulaminu projektu „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/15 Plik 26.0 KB 2015-04-15 09:12 w sprawie powołania Instytutowej Komisji Oceniającej w Instytucie Humanistycznym
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/15 Plik 127.6 KB 2015-06-01 14:25 w sprawie monitoringu i oceny skuteczności Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/2015
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/15 Plik 26.7 KB 2015-06-01 14:26 w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2015/2016.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 21/15 Plik 33.2 KB 2015-06-01 14:30 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/15 Plik 36.3 KB 2015-06-01 14:36 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/15 Plik 32.5 KB 2015-06-01 14:37 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/15 Plik 29.3 KB 2015-06-01 14:38 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/15 Plik 42.8 KB 2015-06-01 14:38 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2015/2016 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/15 Plik 33.9 KB 2015-06-01 14:39 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/15 Plik 26.8 KB 2015-06-01 14:39 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 28/15 Plik 27.0 KB 2015-07-03 10:26 w sprawie zmiany zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/15 Plik 28.9 KB 2015-07-03 10:27 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/15 Plik 27.7 KB 2015-07-03 10:28 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 32/15 Plik 28.6 KB 2015-08-10 11:29 w sprawie powierzenia obowiązków Administratora Danych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/15 Plik 41.2 KB 2015-07-03 10:29 w sprawie ustanowienia Medalu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/15 Plik 34.9 KB 2015-07-22 12:46 w sprawie wysokości stawek za godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich dla studentów zagranicznych odbywających studia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Programu Erasmus+.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 35/15 Plik 28.7 KB 2015-07-22 12:47 w sprawie zmiany wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 36/15 Plik 29.1 KB 2015-08-10 11:32 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 37/15 Plik 28.7 KB 2015-08-10 11:32 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/15 Plik 29.2 KB 2015-08-20 11:57 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 20/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie terminu postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/15 Plik 27.0 KB 2015-08-20 11:58 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/15 Plik 27.9 KB 2015-10-02 14:52 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2015/2016
Plik ZARZĄDZENIE NR 42/15 zał. Plik 26.0 KB 2015-10-02 14:58 organizacja sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/15 Plik 34.1 KB 2015-10-02 14:59 w sprawie nadania Medalu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/15 Plik 27.8 KB 2015-10-02 14:59 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/15 Plik 28.7 KB 2015-10-02 15:00 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 45/15 zał. Plik 70.9 KB 2015-10-28 11:51 Instrukcja Kancelaryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/15 zał. 1 Plik 22.8 KB 2015-10-02 15:01 Wykaz komórek organizacyjnych i ich symboli
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/15 Plik 36.1 KB 2015-10-02 15:02 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2015 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/15 Plik 30.9 KB 2015-10-02 15:03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50/15 Plik 32.8 KB 2015-10-02 15:03 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu – ambulansu specjalistycznego ratunkowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 50/15 zał. Plik 342.0 KB 2015-10-02 15:04 Regulamin korzystania z samochodu – ambulansu specjalistycznego ratunkowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 51/15 Plik 26.6 KB 2015-10-02 15:05 w sprawie zmiany trybu wnioskowania o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja naukowe
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/15 Plik 25.8 KB 2015-10-28 14:50 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik ZARZĄDZENIE NR 52/15 zał. Plik 79.4 KB 2015-10-28 14:50 Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/15 zał. 1 Plik 22.7 KB 2015-10-28 14:51 Strona tytułowa
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/15 zał. 2 Plik 31.7 KB 2015-10-28 14:51 Oświadczenie studenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/15 zał. 3 Plik 24.8 KB 2015-10-28 14:52 Streszczenie pracy dyplomowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/15 Plik 28.8 KB 2015-10-28 14:53 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 54/15 Plik 26.4 KB 2015-11-06 08:31 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/15 Plik 36.4 KB 2015-11-06 08:37 w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia kursów dokształcających i szkoleń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/15 zał. 1 Plik 25.4 KB 2015-12-18 10:18 Załącznik nr 1 - opis kursu lub szkolenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/15 zał. 2 Plik 30.3 KB 2015-12-18 10:19 Załącznik nr 2 - opis zakładanych efektów kształcenia na kursie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/15 zał. 3 Plik 45.7 KB 2015-12-18 10:19 Załącznik nr 3 - plan kursu lub szkolenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/15 zał. 4 Plik 38.8 KB 2015-12-18 10:20 Załącznik nr 4 - karta przedmiotu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/15 zał. 5 Plik 23.1 KB 2015-12-18 10:20 Załącznik nr 5 - preliminarz przychodów i kosztów prowadzenia kursów/szkoleń
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 56/15 Plik 52.1 KB 2015-11-06 08:43 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 57/15 Plik 31.9 KB 2015-11-06 08:44 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 58/15 Plik 29.2 KB 2015-11-19 15:23 w sprawie powołania komisji ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 59/15 Plik 34.6 KB 2015-11-19 15:24 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 59/15 zał. Plik 148.8 KB 2015-11-19 15:24 Tekst jednolity Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 60/15 Plik 27.6 KB 2015-11-19 15:25 w sprawie podstaw naliczania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 61/15 Plik 29.6 KB 2015-11-19 15:26 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, minimalnej kwoty stypendium socjalnego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 62/15 Plik 29.5 KB 2015-11-19 15:27 w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 63/15 Plik 33.8 KB 2015-11-19 15:27 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 64/15 Plik 28.9 KB 2015-11-19 15:28 w sprawie powołania koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 65/15 Plik 28.1 KB 2016-01-07 10:20 w sprawie powołania Uczelnianego Centrum RPL
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 66/15 Plik 27.2 KB 2016-01-07 10:21 w sprawie powołania Uczelnianego Centrum RPL
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 67/15 Plik 29.2 KB 2016-01-07 10:22 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji RPL oraz Odwoławczej Komisji RPL
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/15 Plik 36.1 KB 2016-01-07 10:23 w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/15 zał. 1 Plik 54.4 KB 2016-01-07 10:26 Ankieta A1 - Ewaluacja przez studentów jakości kształcenia we wszystkich przedmiotach prowadzonych w danym roku akademickim
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/15 zał. 2 Plik 51.5 KB 2016-01-07 10:27 Ankieta A2 - Ewaluacja przez studentów jakości kształcenia w uczelni (warunki studiowania, organizacja studiów, efekty kształcenia)
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/15 zał. 3 Plik 50.7 KB 2016-01-07 10:54 Ankieta A3 - Ewaluacja przez studentów jakości pracy pracowników administracyjnych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/15 zał. 4 Plik 62.7 KB 2016-01-07 11:15 Ankieta A4 - Ewaluacja przez nauczycieli akademickich jakości kształcenia w uczelni (warunki studiowania, organizacja studiów, efekty kształcenia)
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/15 zał. 5 Plik 57.0 KB 2016-01-07 11:58 Ankieta A5 - Ewaluacja jakości kształcenia (warunki i organizacja pracy) przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 70/15 Plik 28.4 KB 2016-01-07 11:59 w sprawie utworzenia szkolenia pn. „Przedłużanie rzęs metodą 1:1”
Plik ZARZĄDZENIE NR 70/15 zał. Plik 42.3 KB 2016-01-07 11:59 Regulamin szkolenia pn. „Przedłużanie rzęs metodą 1:1”
Plik ZARZĄDZENIE NR 70/15 zzał. Plik 43.7 KB 2016-01-07 12:05 Karta zgłoszeniowa na szkolenie pn. „Przedłużanie rzęs metodą 1:1”
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031