Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenia Rektora 2016

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2016-01-08 15:05
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 1/16 Plik 29.5 KB 2016-01-08 15:21 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2016 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 2/16 Plik 26.6 KB 2016-01-08 15:22 w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 2/16 zał. Plik 33.6 KB 2016-01-08 15:22 Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 3/16 Plik 27.9 KB 2016-01-08 15:23 w sprawie utworzenia szkolenia pn. „Matura z matematyki – to nie musi być trudne”
Plik ZARZĄDZENIE NR 3/16 zał. Plik 38.6 KB 2016-01-08 15:23 Regulamin szkolenia pn. „Matura z matematyki – to nie musi być trudne”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/16 Plik 49.9 KB 2016-02-10 14:37 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/16 Plik 32.9 KB 2016-02-10 14:38 w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń w ramach Wewnętrznego Systemu Potwierdzania Efektów Uczenia Się
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 7/16 Plik 31.2 KB 2016-02-10 14:39 w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne w postaci przeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016
Plik ZARZĄDZENIE NR 7/16 zał. Plik 31.2 KB 2016-02-10 14:40 Wyliczenie kosztu przeprowadzenia procedury przez PWSZ w Pile dotyczącej wewnętrznego systemu potwierdzania efektów uczenia się odnośnie osoby zainteresowanej – Kandydata RPL
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/16 Plik 25.5 KB 2016-02-10 14:41 w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów normatywnych oraz tworzenia dokumentów do obiegu zewnętrznego
Plik ZARZĄDZENIE NR 8/16 zał. Plik 41.3 KB 2016-02-10 14:43 Procedura tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów normatywnych oraz tworzenia dokumentów do obiegu zewnętrznego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/16 Plik 33.2 KB 2016-02-10 14:46 w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez maszynę wytrzymałościową MUI-6000 minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników podczas pracy
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/16 Plik 24.8 KB 2016-02-15 09:31 w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Akademii Młodych Odkrywców”
Plik ZARZĄDZENIE NR 10/16 zał. Plik 48.8 KB 2016-02-15 09:31 Regulamin „Akademii Młodych Odkrywców”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 11/16 Plik 29.7 KB 2016-04-18 12:01 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 11/16 zał. Plik 22.2 KB 2016-04-18 12:01 Organizacja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/16 Plik 28.9 KB 2016-04-18 12:02 w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/15 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/16 Plik 33.2 KB 2016-04-18 12:03 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu – ambulansu szkoleniowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/16 zał. Plik 35.2 KB 2016-04-18 12:04 Regulamin korzystania z samochodu – ambulansu szkoleniowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/16 Plik 35.7 KB 2016-04-27 14:09 w sprawie organizacji „Juwenaliów Pilskich Uczelni 2016” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 15/16 Plik 31.0 KB 2016-04-27 14:11 w sprawie zawiadamiania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy studentów
Plik ZARZĄDZENIE NR 15/16 zał. Plik 28.8 KB 2016-04-27 14:15 Wzór Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy studentów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/16 Plik 35.2 KB 2016-04-27 14:15 w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/16 Plik 38.3 KB 2016-04-27 14:18 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/16 Plik 33.9 KB 2016-05-31 12:35 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/16 zał. nr 1 Plik 31.4 KB 2016-05-31 12:36 Porozumienie w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/16 zał. nr 2 Plik 151.4 KB 2016-05-31 12:46 Tekst jednolity - Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/16 Plik 27.5 KB 2016-05-31 12:47 w sprawie powołania Instytutowej Komisji Oceniającej w Instytucie Ochrony Zdrowia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/16 Plik 38.0 KB 2016-05-31 12:48 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 21/16 Plik 33.7 KB 2016-05-31 12:49 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/16 Plik 29.0 KB 2016-05-31 12:53 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/16 Plik 43.3 KB 2016-05-31 12:54 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2016/2017 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/16 Plik 28.2 KB 2016-06-01 15:06 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/16 Plik 34.7 KB 2016-06-03 12:23 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/16 Plik 35.6 KB 2016-06-20 08:48 w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 26/16 zał. Plik 20.2 KB 2016-06-20 08:48 Ceny za pobyt w Domu Studenta - goście
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/16 Plik 31.1 KB 2016-06-03 12:29 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 27/16 zał. Plik 34.7 KB 2016-06-03 12:29 Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/16 zał. 1 Plik 49.1 KB 2016-06-03 12:31 Karta oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim do wniosku o premię uznaniową
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 28/16 Plik 29.1 KB 2016-07-14 14:05 w sprawie realizacji studiów dualnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 Plik 27.4 KB 2016-07-14 14:06 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do przeprowadzania konkursu otwartego w celu zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 1 Plik 27.7 KB 2016-07-14 14:11 wzór postanowienia o ogłoszeniu konkursu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 2 Plik 14.1 KB 2016-07-14 14:11 wzór zawiadomienia o powołaniu w skład komisji konkursowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 3 Plik 25.7 KB 2016-07-14 14:11 wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 4 Plik 13.5 KB 2016-07-14 14:11 wzór uchwały o dopuszczeniu do konkursu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 5 Plik 12.5 KB 2016-07-14 14:11 wzór uchwały o dopuszczeniu do konkursu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 6 Plik 16.1 KB 2016-07-14 14:11 wzór zawiadomienia o niedopuszczeniu do konkursu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 7 Plik 15.3 KB 2016-07-14 14:11 wzór decyzji Rektora PWSZ w Pile w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 8 Plik 16.2 KB 2016-07-14 14:11 wzór Kart punktacji kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie
Plik ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 9 Plik 14.5 KB 2016-07-14 14:11 wzór uchwały stwierdzającego spełnianie kryteriów przez kandydata
Plik ZARZĄDZENIE NR 29/16 zał. 10 Plik 13.6 KB 2016-07-14 14:11 wzór uchwały stwierdzającej nie udzielenie poparcia kandydatowi
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/16 Plik 27.8 KB 2016-07-14 14:11 w sprawie zmian w Regulaminie szkolenia pn. „Matura z matematyki – to nie musi być trudne”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/16 Plik 30.1 KB 2016-10-04 11:30 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 32/16 Plik 30.6 KB 2016-10-04 11:31 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/16 Plik 31.2 KB 2016-10-04 11:31 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/14
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/16 Plik 28.3 KB 2016-10-04 11:32 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 37/16 Plik 33.9 KB 2016-10-10 12:26 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2016/2017.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 38/16 Plik 37.8 KB 2016-11-17 13:55 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2016 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/16 Plik 28.4 KB 2016-11-17 13:55 w sprawie przygotowania wniosku o jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia o profilu praktycznym
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 40/16 Plik 30.4 KB 2016-11-17 13:56 w sprawie wynagrodzenia za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/16 Plik 28.7 KB 2016-11-17 13:57 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 41/16 zał. Plik 90.5 KB 2016-11-17 14:00 Regulamin Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/16 Plik 26.2 KB 2016-11-17 14:01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 42/16 zał. Plik 214.3 KB 2016-11-17 14:02 Regulamin projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/16 Plik 28.7 KB 2016-11-17 14:03 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/16 Plik 34.9 KB 2016-11-17 14:04 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/16 zał. 1 Plik 31.6 KB 2016-11-17 14:42 Porozumienie w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/16 zał. 2 Plik 157.8 KB 2016-11-17 14:42 Tekst jednolity Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/16 Plik 28.8 KB 2016-11-17 14:43 w sprawie podstaw naliczania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/16 Plik 30.9 KB 2016-11-17 14:44 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, minimalnej i maksymalnej kwoty stypendium socjalnego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/16 Plik 30.5 KB 2016-11-17 14:45 w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2016/2017
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/16 Plik 35.0 KB 2016-11-17 14:45 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/16 Plik 27.6 KB 2016-11-17 14:46 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Kapituły ds. wyróżnień i odznaczeń
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 51/16 Plik 37.4 KB 2016-12-23 11:01 w sprawie wysokości stawek za godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich dla studentów zagranicznych odbywających studia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Programu Erasmus+.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/16 Plik 51.8 KB 2016-12-23 11:02 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2016/2017
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031