Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2017

Zarządzenia Rektora 2017

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2017-03-15 13:59
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 1/17 Plik 30.7 KB 2017-03-15 12:32 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2017 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 2/17 Plik 81.3 KB 2017-03-15 13:58 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 3/17 Plik 33.9 KB 2017-03-15 14:00 w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 5/17 Plik 26.2 KB 2017-03-15 14:02 w sprawie wprowadzenia Regulaminu mentoringu w projekcie „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 5/17 zał. Plik 92.8 KB 2017-03-15 14:03 Regulamin mentoringu w projekcie „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/17 Plik 32.2 KB 2017-03-29 14:29 w sprawie wprowadzenia rocznego przeglądu programu kształcenia
Plik ZARZĄDZENIE NR 6/17 zał. Plik 225.0 KB 2017-03-29 14:33 Raport z przeglądu programu kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 8/17 Plik 31.1 KB 2017-04-18 14:09 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 8/17 zał. Plik 23.3 KB 2017-04-18 14:10 Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/17 Plik 37.4 KB 2017-04-18 14:11 w sprawie organizacji „Juwenaliów Pilskich Uczelni 2017” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 10/17 Plik 27.4 KB 2017-04-28 11:48 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji ds. Dóbr Niematerialnych
Plik ZARZĄDZENIE NR 10/17 zał. Plik 31.1 KB 2017-04-28 11:50 Regulamin Komisji ds. Dóbr Niematerialnych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 11/17 Plik 28.4 KB 2017-04-28 11:51 w sprawie powołania Komisji ds. Dóbr Niematerialnych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/17 Plik 27.4 KB 2017-05-30 14:00 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/17 Plik 34.2 KB 2017-05-30 14:00 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie mentoringu w projekcie „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 14/17 Plik 32.8 KB 2017-05-30 14:01 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 15/17 Plik 31.0 KB 2017-05-30 14:02 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji „Juwenaliów Pilskich Uczelni 2017” przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/17 Plik 29.8 KB 2017-05-30 14:02 w sprawie zasad sporządzania oraz wydawania dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim oraz zasad ich sporządzania.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/17 zał. 1 Plik 49.2 KB 2017-05-30 14:04 Zasady sporządzania oraz wydawania dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim oraz zasady ich sporządzania
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 16/17 zał. 2 Plik 79.6 KB 2017-05-30 14:05 Wzór suplementu wraz z wytycznymi
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/17 Plik 34.6 KB 2017-05-30 14:30 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 18/17 Plik 28.2 KB 2017-06-02 14:16 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/17 Plik 44.2 KB 2017-06-02 14:17 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/17 Plik 31.3 KB 2017-07-11 12:41 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/17 Plik 30.7 KB 2017-07-12 15:33 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/17 Plik 26.9 KB 2017-09-08 08:51 w sprawie wprowadzenia Regulaminu mentoringu w projekcie „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 23/17 zał. Plik 97.3 KB 2017-09-08 08:53 Regulamin mentoringu w projekcie „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/17 Plik 39.5 KB 2017-09-08 10:12 w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Jakości Kształcenia i Studentów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/17 Plik 223.1 KB 2017-09-08 10:47 w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/17 Plik 473.2 KB 2017-09-08 10:50 w sprawie Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/17 Plik 471.3 KB 2017-09-08 10:52 w sprawie Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 28/17 Plik 211.8 KB 2017-09-08 10:55 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/17 Plik 210.8 KB 2017-10-13 15:06 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2017/2018.
Plik ZARZĄDZENIE NR 30/17 zał. Plik 200.9 KB 2017-10-13 15:07 Organizacja sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2017/2018.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/17 Plik 227.6 KB 2017-10-13 15:08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania Lauru Absolwenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 37/17 Plik 206.8 KB 2017-10-13 15:09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Akademii Młodych Odkrywców”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/17 Plik 205.1 KB 2017-10-13 15:09 w sprawie zniesienia i utworzenia Zakładów w ramach Instytutu Politechnicznego i Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 40/17 Plik 205.2 KB 2017-10-13 15:10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/17 Plik 206.6 KB 2017-10-13 15:11 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/17 Plik 216.3 KB 2017-10-13 15:12 w sprawie zasad przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia we wszystkich przedmiotach ujętych w programie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/17 Plik 211.4 KB 2017-10-13 15:13 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/17 Plik 206.3 KB 2017-11-16 08:59 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 45/17 zał. Plik 357.8 KB 2017-11-16 09:06 Tekst jednolity Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/17 Plik 206.6 KB 2017-11-16 09:07 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 46/17 zał. Plik 244.1 KB 2017-11-16 09:08 Wzory dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/17 Plik 274.7 KB 2017-11-16 09:08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/16 w sprawie realizacji studiów dualnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 47/17 zał. Plik 268.0 KB 2017-11-16 09:09 Tekst jednolity zarządzenia nr 28/16 w sprawie realizacji studiów dualnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/17 Plik 208.4 KB 2017-11-16 09:10 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 48/17 zał. Plik 210.3 KB 2017-11-16 09:11 Tekst jednolity Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/17 Plik 225.4 KB 2018-01-11 10:51 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2017 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50/17 Plik 218.5 KB 2017-11-16 09:12 w sprawie zasad finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 51/17 Plik 226.1 KB 2017-11-29 08:43 w sprawie trybu wnioskowania o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja naukowe
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 52/17 Plik 220.3 KB 2017-11-29 08:44 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji RPL oraz Odwoławczej Komisji RPL
Plik ZARZĄDZENIE NR 52/17 zał. Plik 218.7 KB 2017-11-29 08:45 tekst jednolity zarządzenia nr 67/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji RPL oraz Odwoławczej Komisji RPL
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/17 Plik 206.6 KB 2017-11-29 08:46 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianego Centrum RPL
Plik ZARZĄDZENIE NR 53/17 zał. Plik 272.7 KB 2017-11-29 08:46 tekst jednolity zarządzenia nr 66/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianego Centrum RPL
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 54/17 Plik 238.0 KB 2017-11-29 08:47 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/17 Plik 203.4 KB 2017-11-29 09:06 w sprawie podstaw naliczania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 56/17 Plik 207.9 KB 2017-11-29 09:07 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, minimalnej i maksymalnej kwoty stypendium socjalnego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 57/17 Plik 208.1 KB 2017-11-29 09:08 w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 58/17 Plik 224.9 KB 2017-11-29 09:09 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 59/17 Plik 203.6 KB 2017-11-29 09:09 w sprawie zmiany Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 59/17 zał. Plik 201.3 KB 2017-11-29 09:10 Wykaz komórek organizacyjnych i ich symboli - załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 60/17 Plik 224.1 KB 2017-11-29 09:11 w sprawie organizacji systemu ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 60/17 zał. Plik 203.2 KB 2017-11-29 09:12 Zasady kodowania przedmiotów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 61/17 Plik 214.2 KB 2017-11-29 09:12 w sprawie powołania koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 62/17 Plik 218.9 KB 2017-12-05 13:12 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 63/17 Plik 219.2 KB 2018-01-08 14:15 w sprawie wprowadzenia procedur przeniesienia studenta z innej uczelni, zmiany kierunku studiów, zmiany specjalności, wznowienia studiów oraz zasad uznawania efektów kształcenia osiągniętych przez studenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 63/17 zał. nr 1 Plik 213.7 KB 2018-01-03 13:18 Karta przeniesienia i uznania zajęć oraz różnic programowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 63/17 zał. nr 2 Plik 195.7 KB 2018-01-03 13:18 Wykaz różnic programowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 64/17 Plik 216.7 KB 2018-02-28 08:33 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 64/17 zał. Plik 965.6 KB 2018-02-28 08:34 Tekst jednolity Regulaminu projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031