Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2018

Zarządzenia Rektora 2018

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2018-01-03 13:17
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 1/18 Plik 340.0 KB 2018-01-03 13:17 w sprawie Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 2/18 Plik 207.8 KB 2018-02-09 14:27 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2018 rok
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 4/18 Plik 214.6 KB 2018-02-09 14:27 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia rocznego przeglądu programu kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 6/18 Plik 201.6 KB 2018-02-21 08:18 w sprawie zniesienia Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 7/18 Plik 349.4 KB 2018-02-21 08:19 w sprawie wsparcia transferu technologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 9/18 Plik 282.2 KB 2018-02-28 08:47 w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/17 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2017/2018
Plik ZARZĄDZENIE NR 9/18 zał. Plik 240.1 KB 2018-02-28 08:48 Tekst jednolity zarządzenia nr 54/17 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2017/2018
Plik ZARZĄDZENIE NR 12/18 Plik 207.1 KB 2018-04-12 14:53 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Instytucie Stosowanych Studiów Społecznych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/18 Plik 208.8 KB 2018-04-12 14:53 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/18 zał. Plik 179.1 KB 2018-04-12 14:54 Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 15/18 Plik 206.4 KB 2018-04-26 11:49 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Instytucie Ochrony Zdrowia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 17/18 Plik 213.8 KB 2018-04-26 11:51 w sprawie publikacji, aktualizacji informacji oraz sporządzania i wysyłania raportów w systemie POL-on
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 19/18 Plik 218.9 KB 2018-05-30 13:28 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 20/18 Plik 200.3 KB 2018-05-30 13:29 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 21/18 Plik 225.6 KB 2018-05-30 13:29 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/18 Plik 218.4 KB 2018-05-30 13:31 w sprawie opłat za wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 23/18 Plik 202.5 KB 2018-06-25 14:49 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 23/18 zał. Plik 791.3 KB 2018-06-25 14:50 załącznika nr 4 do Regulaminu (Oświadczenie uczestnika projektu) do Regulaminu projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/18 Plik 215.8 KB 2018-06-25 14:55 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/18 zał. nr 1 Plik 205.5 KB 2018-06-25 14:56 POROZUMIENIE pomiędzy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile a Zarządem Samorządu Studenckiego w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 24/18 zał. nr 2 Plik 488.7 KB 2018-06-25 15:01 Tekst jednolity Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 25/18 Plik 283.0 KB 2018-06-25 15:02 w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 26/18 Plik 215.6 KB 2018-06-25 15:03 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 27/18 Plik 279.6 KB 2018-06-25 15:13 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 29/18 Plik 205.9 KB 2018-07-02 08:51 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 30/18 Plik 227.8 KB 2018-07-02 08:53 w sprawie wprowadzenia nazewnictwa instytutów, kierunków studiów i specjalności w języku angielskim
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 31/18 Plik 369.9 KB 2018-07-02 10:33 w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 32/18 Plik 206.9 KB 2018-07-02 08:56 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/18 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
Plik ZARZĄDZENIE NR 32/18 zał. Plik 219.3 KB 2018-07-02 08:57 Tekst jednolity zarządzenia nr 19/18 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/18 Plik 201.4 KB 2018-07-02 10:33 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik ZARZĄDZENIE NR 33/18 zał. Plik 294.5 KB 2018-07-19 15:01 Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/18 zał. 1 Plik 190.7 KB 2018-07-02 10:33 Załącznik nr 1 do Regulaminu - Strona tytułowa
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/18 zał. 2 Plik 212.5 KB 2018-07-02 10:33 Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 33/18 zał. 3 Plik 179.9 KB 2018-07-02 10:33 Załącznik nr 3 do Regulaminu - Streszczenie pracy dyplomowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 34/18 Plik 276.1 KB 2018-07-30 11:24 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 34/18 zał. Plik 317.4 KB 2018-07-30 11:25 Tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 39/18 Plik 201.5 KB 2018-09-17 08:44 w sprawie powołania Komisji ds. Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/18 Plik 200.3 KB 2018-09-17 08:51 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 41/18 zał. Plik 494.1 KB 2018-09-25 12:17 Regulamin projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/18 zał. 1 Plik 693.1 KB 2018-09-17 08:54 Formularz zgłoszeniowy - zał. nr 1 do Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/18 zał. 2 Plik 609.3 KB 2018-09-17 11:56 Wzór karty diagnozy kompetencji - zał. nr 2 do Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/18 zał. 3 Plik 569.3 KB 2018-09-17 12:07 Oświadczenie dotyczące danych osobowych - zał. nr 3 do Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 41/18 zał. 4 Plik 486.0 KB 2018-09-17 12:10 Wzór umowy szkoleniowej wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie - zał. nr 4 do Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”
Plik Octet Stream ZARZĄDZENIE NR 41/18 zał. 4a Plik 644.9 KB 2018-09-17 12:31 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zał. do umowy szkoleniowej wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/18 Plik 205.2 KB 2018-09-17 12:40 w sprawie wprowadzenia Regulaminów w projekcie „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/18 zał. 1 Plik 598.1 KB 2018-09-17 12:41 Regulaminy w projekcie pn. „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” dla zadania Odkrywanie Talentów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 42/18 zał. 2 Plik 596.6 KB 2018-09-17 12:42 Regulaminy w projekcie pn. „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” dla Programu Szlifowanie Diamentów
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/18 Plik 200.5 KB 2018-09-17 12:46 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 44/18 Plik 217.0 KB 2018-09-17 12:47 w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 44/18 zał. Plik 270.3 KB 2018-09-17 12:48 Ceny za pobyt w DS - goście
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 45/18 Plik 208.3 KB 2018-09-17 12:49 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiektów uczelni
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 46/18 Plik 200.2 KB 2018-09-28 13:46 w sprawie kursu języka angielskiego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile niebędących nauczycielami akademickimi
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/18 Plik 215.2 KB 2018-09-28 13:47 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/18 Plik 236.2 KB 2018-12-07 15:32 sprawie utworzenia Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w strukturze Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/18 Plik 226.8 KB 2018-12-07 15:33 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 49/18 zał. Plik 516.9 KB 2018-12-07 15:33 Regulamin organizacyjny Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50/18 Plik 205.2 KB 2018-09-28 13:48 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 50A/18 Plik 234.5 KB 2018-12-07 15:34 w sprawie wprowadzenia regulaminu odbywania zajęć w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 50A/18 zał. Plik 724.7 KB 2018-12-07 15:34 Regulamin odbywania zajęć w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 51/18 Plik 200.4 KB 2018-10-18 11:28 w sprawie Auditorium Technicum im. dra inż. Bolesława Ochodka, prof. PWSZ w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/18 Plik 390.2 KB 2018-10-11 11:44 w sprawie zasad rozliczania odpłatnych konferencji naukowych i edukacyjnych, kongresów, sympozjów, zjazdów oraz seminariów organizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 53/18 zał. Plik 429.8 KB 2018-10-11 11:46 Wniosek o organizację wydarzenia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 54/18 Plik 217.3 KB 2018-10-11 11:45 w sprawie publikacji i aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/18 Plik 204.1 KB 2018-10-11 11:45 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/18 Rektora PWSZ w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 55/18 zał. Plik 219.0 KB 2018-10-11 11:46 Tekst jednolity zarządzenia nr 19/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniem nr 32/18 Rektora PWSZ w Pile z dnia 29.06.2018 r.
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 58/18 Plik 194.6 KB 2018-10-11 11:46 w sprawie wprowadzenia Księgi Procesów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 59/18 Plik 201.2 KB 2018-10-18 11:21 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 60/18 Plik 222.1 KB 2018-10-18 11:22 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w 2018 roku
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 61/18 Plik 206.4 KB 2018-10-31 14:00 w sprawie wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
Plik ZARZĄDZENIE NR 61/18 zał. Plik 596.7 KB 2018-10-31 14:01 Wzory oświadczeń nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 62/18 Plik 234.7 KB 2018-10-31 14:01 w sprawie powołania ciał kolegialnych funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na rok akademicki 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 63/18 Plik 208.4 KB 2018-10-31 14:02 w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 65/18 Plik 209.7 KB 2018-10-31 14:03 w sprawie podróży służbowych pracowników Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 66/18 Plik 206.0 KB 2018-10-31 14:03 w sprawie zmian Regulaminu „Akademii Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!”. Zadanie: SZLIFOWANIE DIAMENTÓW, edycja 1 i 2
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 68/18 Plik 299.5 KB 2018-11-22 11:02 w sprawie szczegółowych zasad użytkowania samochodu służbowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile do realizacji współpracy międzynarodowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/18 Plik 211.9 KB 2018-11-22 11:02 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/18 zał. nr 2 Plik 489.7 KB 2018-11-22 11:04 Tekst jednolity Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 69/18 zał. nr 1 Plik 204.9 KB 2018-11-22 11:03 Porozumienie pomiędzy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile a Zarządem Samorządu Studenckiego zwanymi dalej stronami w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 70/18 Plik 221.0 KB 2018-11-22 11:05 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 71/18 Plik 202.2 KB 2018-11-22 11:05 w sprawie podstaw naliczania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 72/18 Plik 204.7 KB 2018-11-22 11:06 w sprawie podstaw naliczania stypendium socjalnego, wysokości kwoty zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, minimalnej i maksymalnej kwoty stypendium socjalnego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 73/18 Plik 205.6 KB 2018-11-22 11:07 w sprawie wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2018/2019
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 75/18 Plik 199.9 KB 2018-12-18 11:17 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 76/18 Plik 202.0 KB 2018-12-21 12:42 w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych dla adiunktów
« Luty 2021 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728