Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2019

Zarządzenia Rektora 2019

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2019-01-14 12:48
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik ZARZĄDZENIE NR 1/19 Plik 204.1 KB 2019-01-14 12:51 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2019 rok
Plik ZARZĄDZENIE NR 2/19 Plik 203.3 KB 2019-01-14 12:51 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Instytucie Politechnicznym
Plik ZARZĄDZENIE NR 4/19 Plik 370.3 KB 2019-02-26 15:16 w sprawie wprowadzenia Tabeli Przydziału Odzieży i Środków Ochrony Indywidualnej.
Plik ZARZĄDZENIE NR 4/19 zał. Plik 369.3 KB 2019-02-26 15:21 Tabela Przydziału Odzieży i Środków Ochrony Indywidualnej
Plik ZARZĄDZENIE NR 5/19 Plik 199.1 KB 2019-02-26 15:16 w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 5/19 zał. Plik 394.5 KB 2019-02-26 15:17 Polityka zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 6/19 Plik 267.3 KB 2019-03-04 10:37 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 7/19 Plik 205.6 KB 2019-02-26 15:28 w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi zawierającymi tajemnicę przedsiębiorstwa
Plik ZARZĄDZENIE NR 8/19 Plik 225.2 KB 2019-03-13 14:09 w sprawie trybu wnioskowania o dofinansowanie publikacji i wyjazdu nauczyciela akademickiego na konferencje, seminaria i sympozja
Plik ZARZĄDZENIE NR 8/19 zał. Plik 398.2 KB 2019-03-13 14:10 Wniosek o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela akademickiego
Plik ZARZĄDZENIE NR 9/19 Plik 202.5 KB 2019-03-14 09:23 w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/18 Rektora PWSZ w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 10/19 Plik 204.2 KB 2019-03-14 09:25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/18 Rektora PWSZ w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 11/19 Plik 275.7 KB 2020-01-22 12:05 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów
Plik ZARZĄDZENIE NR 12/19 Plik 202.9 KB 2019-04-17 15:07 w sprawie trybu wnioskowania o dofinansowanie przewodu habilitacyjnego i postępowania profesorskiego
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/19 Plik 251.2 KB 2019-04-17 15:08 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – dla studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/19 zał. Plik 520.9 KB 2019-04-17 15:09 tekst jednolity Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”
Plik ZARZĄDZENIE NR 14/19 Plik 230.1 KB 2019-04-26 15:24 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 15/19 Plik 1.1 MB 2019-05-28 14:52 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile przez studentów kierunku pielęgniarstwo i kierunku ratownictwo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile - dot. zajęć dodatkowych i interdyscyplinarnych
Plik ZARZĄDZENIE NR 16/19 Plik 198.1 KB 2019-05-30 11:47 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 17/19 Plik 380.8 KB 2019-05-28 14:53 w sprawie opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 18/19 Plik 206.4 KB 2019-05-28 14:56 w sprawie określenia wymiaru praktyk zawodowych ujętych w programach studiów na poszczególnych kierunkach od roku akademickiego 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 19/19 Plik 221.5 KB 2019-06-03 14:39 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2019/2020 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik ZARZĄDZENIE NR 20/19 Plik 306.2 KB 2019-06-27 11:13 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz limitu przyjęć na studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 22/19 Plik 212.3 KB 2019-06-27 11:13 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 23/19 Plik 215.8 KB 2019-06-28 13:05 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! ODKRYWANIE TALENTÓW. AKADEMIA RODZICA”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 23/19 zał. Plik 636.4 KB 2019-06-28 13:05 Tekst jednolity Regulaminu projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! ODKRYWANIE TALENTÓW. AKADEMIA RODZICA”
Plik ZARZĄDZENIE NR 24/19 Plik 210.8 KB 2019-06-28 13:05 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! PROGRAM SZLIFOWANIE DIAMENTÓW”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 24/19 zał. Plik 616.9 KB 2019-06-28 13:05 Tekst jednolity Regulaminu projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! PROGRAM SZLIFOWANIE DIAMENTÓW”
Plik ZARZĄDZENIE NR 25/19 Plik 203.7 KB 2019-10-04 13:32 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 26/19 Plik 206.1 KB 2019-10-04 13:49 w sprawie powołania komisji ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 30/19 Plik 214.9 KB 2019-10-04 13:34 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości
Plik ZARZĄDZENIE NR 30/19 zał. Plik 250.8 KB 2019-10-04 13:35 Zasady prowadzenia rachunkowości w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 31/19 Plik 200.0 KB 2019-10-04 13:35 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 33/19 Plik 209.9 KB 2019-10-04 13:36 w sprawie Uczelnianego Centrum Sportu i Rekreacji
Plik ZARZĄDZENIE NR 34/19 Plik 272.4 KB 2019-10-25 09:20 w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątkowych służących działalności dydaktycznej oraz sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej
Plik ZARZĄDZENIE NR 36/19 Plik 196.7 KB 2019-10-08 15:02 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 36/19 zał. Plik 586.1 KB 2019-10-09 13:16 Regulamin organizacyjny Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik application/vnd.lotus-organizer ZARZĄDZENIE NR 36/19 sch.org. Plik 668.2 KB 2019-10-08 15:04 Schemat struktury organizacyjnej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 37/19 Plik 201.3 KB 2019-10-04 13:42 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 37/19 zał. Plik 313.8 KB 2019-10-04 13:43 Regulamin pracy w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 38/19 Plik 202.5 KB 2019-10-04 14:46 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 38/19 zał. Plik 628.0 KB 2019-11-28 14:51 Regulamin praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 39/19 Plik 197.0 KB 2019-10-04 13:46 w sprawie ustalenia Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 39/19 zał. Plik 460.7 KB 2019-10-04 13:45 Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 41/19 Plik 230.8 KB 2019-10-08 15:06 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 42/19 Plik 197.9 KB 2019-10-08 15:07 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik ZARZĄDZENIE NR 43/19 Plik 216.0 KB 2019-10-22 12:50 w sprawie wprowadzenia procedur przeniesienia studenta z innej uczelni, zmiany kierunku studiów, zmiany specjalności, wznowienia studiów oraz zasad uznawania efektów uczenia się osiągniętych przez studenta
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/19 zał. 1 Plik 206.7 KB 2019-10-22 14:44 Karta przeniesienia i uznania zajęć oraz różnic programowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 43/19 zał. 2 Plik 195.0 KB 2019-10-22 14:46 Wykaz różnic programowych
Plik ZARZĄDZENIE NR 43A/19 Plik 208.9 KB 2019-12-02 11:52 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! PROGRAM SZLIFOWANIE DIAMENTÓW”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 44/19 Plik 221.2 KB 2019-10-22 14:18 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w 2019 roku
Plik ZARZĄDZENIE NR 45/19 Plik 219.4 KB 2020-01-14 10:46 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Plik ZARZĄDZENIE NR 46/19 Plik 212.7 KB 2019-10-29 08:29 w sprawie publikacji i aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej
Plik ZARZĄDZENIE NR 47/19 Plik 205.5 KB 2019-10-29 08:32 w sprawie powołania Komisji przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 48/19 Plik 198.9 KB 2019-10-29 08:34 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 48/19 zał. Plik 390.5 KB 2019-10-30 13:10 Regulamin Wydawnictwa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/19 zał. 1 Plik 426.6 KB 2019-10-29 08:36 Zał. nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa PUSS w Pile - Instrukcja wydawnicza
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/19 zał. 2 Plik 287.2 KB 2019-10-29 08:44 Zał. nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa PUSS w Pile - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 48/19 zał. 3 Plik 189.5 KB 2019-10-29 08:40 Zał. nr 3 do Regulaminu Wydawnictwa PUSS w Pile - Wniosek o wydanie publikacji naukowej
Plik ZARZĄDZENIE NR 49/19 Plik 219.5 KB 2019-10-30 13:13 w sprawie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/19 zał. 1 Plik 637.8 KB 2019-11-28 14:56 Szczegółowe kryteria i zasady ich oceny okresowej nauczyciela akademickiego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/19 zał. 2 Plik 755.8 KB 2019-11-28 14:57 Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 49/19 zał. 3 Plik 552.7 KB 2019-11-28 14:58 Protokół z przeprowadzonej oceny okresowej nauczyciela akademickiego
Plik ZARZĄDZENIE NR 51/19 Plik 199.6 KB 2019-11-08 09:01 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/14
Plik ZARZĄDZENIE NR 51/19 zał. Plik 365.1 KB 2019-11-08 09:03 Nowa treść załącznika nr 2 do zarządzenia nr 6/14 Rektora PWSZ w Pile z dnia 31.01.2014 r. - „Publikacje”
Plik ZARZĄDZENIE NR 52/19 Plik 221.2 KB 2019-11-08 09:04 w sprawie zasad sporządzania oraz wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i opisu suplementu do dyplomu w języku obcym.
Plik ZARZĄDZENIE NR 52/19 zał. Plik 231.3 KB 2019-11-08 09:04 wzór suplementu do dyplomu wraz z wytycznymi jego wypełniania
Plik ZARZĄDZENIE NR 53/19 Plik 200.6 KB 2019-11-08 09:06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik ZARZĄDZENIE NR 53/19 zał. Plik 307.3 KB 2019-11-08 09:06 Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/19 zał. 1 Plik 190.6 KB 2019-11-08 09:07 wzór strony tytułowej
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/19 zał. 2 Plik 211.6 KB 2019-11-08 09:08 wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 53/19 zał. 3 Plik 179.9 KB 2019-11-08 09:09 wzór streszczenia pracy
Plik ZARZĄDZENIE NR 54/19 Plik 198.0 KB 2019-11-08 09:09 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik ZARZĄDZENIE NR 55/19 Plik 200.0 KB 2019-11-08 09:10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/19
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/19 zał. 1 Plik 400.5 KB 2019-11-08 09:11 nowa treść załącznika „Wniosek o dofinansowanie wyjazdu nauczyciela”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 55/19 zał. 2 Plik 461.6 KB 2019-11-08 09:11 nowa treść załącznika „Oświadczenie o rozliczeniu kosztów”
Plik ZARZĄDZENIE NR 56/19 Plik 201.8 KB 2019-11-08 09:12 w sprawie powołania Zespołu do projektowania programu studiów na kierunek Kryminalistyka z kryminologią
Plik ZARZĄDZENIE NR 58/19 Plik 204.0 KB 2019-11-08 09:12 w sprawie powołania Zespołu do projektowania programu studiów II stopnia na kierunek Ekonomia
Plik ZARZĄDZENIE NR 59/19 Plik 206.6 KB 2019-11-28 15:02 w sprawie podstaw naliczania stypendiów, wysokości stypendium dla osób niepełnosprawnych, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego, minimalnej i maksymalnej kwoty stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 60/19 Plik 229.0 KB 2019-11-28 15:12 w sprawie zasad przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami
Plik ZARZĄDZENIE NR 61/19 Plik 210.4 KB 2019-12-06 12:51 w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 62/19 Plik 215.8 KB 2019-12-06 12:52 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 63/19 Plik 223.8 KB 2019-12-16 14:42 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – dla studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 63/19 zał. Plik 526.2 KB 2019-12-16 14:43 tekst jednolity Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – dla studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 64/19 Plik 198.0 KB 2019-12-16 14:44 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik ZARZĄDZENIE NR 65/19 Plik 199.5 KB 2019-12-17 08:59 w sprawie Regulaminu wynagradzania dla pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 65/19 zał. Plik 555.4 KB 2020-01-07 15:28 Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 66/19 Plik 205.7 KB 2019-12-18 14:02 w sprawie wprowadzenia zamian w Regulaminie pracy w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 66/19 zał. Plik 315.7 KB 2019-12-18 14:02 tekst jednolity Regulaminu pracy w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 67/19 Plik 204.2 KB 2019-12-20 12:13 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Plik ZARZĄDZENIE NR 68/19 Plik 197.5 KB 2019-12-18 14:02 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uczelni
Plik ZARZĄDZENIE NR 68/19 zał. Plik 544.8 KB 2020-01-10 09:59 Regulamin Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 69/19 Plik 206.7 KB 2019-12-20 12:26 w sprawie wymagań wobec kierownika katedry w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile i jego podstawowych zadań
Plik ZARZĄDZENIE NR 70/19 Plik 197.2 KB 2019-12-20 12:37 w sprawie podstawowych zadań kanclerza Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 71/19 Plik 201.4 KB 2019-12-20 12:39 w sprawie wymagań wobec kierownika ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile i jego podstawowych zadań
Plik ZARZĄDZENIE NR 72/19 Plik 196.9 KB 2019-12-20 12:40 w sprawie wymagań wobec kierownika pracowni, laboratorium i zespołu badawczego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 73/19 Plik 216.2 KB 2019-12-20 12:43 w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14 oraz w pokojach gościnnych przy ul. Podchorążych 10 Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 73/19 zał. Plik 271.1 KB 2019-12-20 12:44 Ceny za pobyt w Domu Studenta
Plik ZARZĄDZENIE NR 74/19 Plik 202.9 KB 2020-01-14 11:04 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 75/19 Plik 200.3 KB 2020-01-14 14:21 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 44/19
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031