Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2020

Zarządzenia Rektora 2020

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2020-01-08 09:21
 Tytuł   Typ   Rozmiar   Zmodyfikowany   Opis 
Plik ZARZĄDZENIE NR 1/20 Plik 203.8 KB 2020-01-08 09:21 w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym na 2020 rok
Plik ZARZĄDZENIE NR 2/20 Plik 199.7 KB 2020-01-08 09:22 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 3/20 Plik 199.2 KB 2020-01-14 15:16 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kryminalistyka z kryminologią w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 4/20 Plik 197.6 KB 2020-01-08 09:23 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik ZARZĄDZENIE NR 5/20 Plik 394.3 KB 2020-01-14 15:08 w sprawie powołania Komisji Programowych Kierunków Studiów
Plik ZARZĄDZENIE NR 7/20 Plik 203.6 KB 2020-02-14 11:23 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 7/20 zał. Plik 234.0 KB 2020-02-14 11:24 wzory dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 9/20 Plik 553.1 KB 2020-02-14 11:25 w sprawie powołania Komisji do opracowania założeń i warunków ogólnych przedsięwzięć związanych z wykonaniem projektu technicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni kampusu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile”
Plik ZARZĄDZENIE NR 11/20 Plik 199.4 KB 2020-02-21 14:21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Roczny kurs języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile realizowanego w ramach projektu „Santander Universidades"
Plik ZARZĄDZENIE NR 11/20 zał. Plik 484.4 KB 2020-02-21 14:21 Regulaminu projektu „Roczny kurs języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile" realizowanego w ramach projektu „Santander Universidades"
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 11/20 zał. 1 Plik 477.6 KB 2020-02-21 14:23 Umowa uczestnictwa w projekcie „Roczny kurs języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile"
Plik Octet Stream ZARZĄDZENIE NR 11/20 zał. 1a Plik 635.8 KB 2020-02-21 14:24 Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Roczny kurs języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile"
Plik chemical/x-molconn-Z ZARZĄDZENIE NR 11/20 zał. 1b Plik 475.1 KB 2020-02-21 14:25 Zgoda na wykorzystanie wizerunku w projekcie „Roczny kurs języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile"
Plik ZARZĄDZENIE NR 12/20 Plik 202.8 KB 2020-02-21 14:25 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – dla studentów”.
Plik ZARZĄDZENIE NR 12/20 zał. Plik 546.4 KB 2020-02-28 13:40 Regulamin projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile - dla studentów”
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/20 zał. 1 Plik 732.9 KB 2020-02-28 13:37 Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/20 zał. 2 Plik 568.8 KB 2020-02-28 13:38 Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 12/20 zał. 3 Plik 639.0 KB 2020-02-28 13:39 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/20 Plik 217.4 KB 2020-02-21 14:26 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” – dla kadry – pracowników PUSS
Plik ZARZĄDZENIE NR 13/20 zał. Plik 504.5 KB 2020-02-28 13:41 Regulamin projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” dla kadry - pracowników PUSS
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/20 zał. 1 Plik 706.2 KB 2020-02-28 13:42 Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/20 zał. 2 Plik 614.1 KB 2020-02-28 13:43 Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór karty diagnozy kompetencji
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/20 zał. 3 Plik 578.8 KB 2020-02-28 13:43 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 13/20 zał. 4 Plik 494.0 KB 2020-02-28 13:45 Załącznik nr 4 – Wzór umowy szkoleniowej
Plik Octet Stream ZARZĄDZENIE NR 13/20 zał. 4a Plik 654.0 KB 2020-02-28 13:45 Załącznik do umowy szkoleniowej - deklaracja uczestnictwa w projekcie
Plik ZARZĄDZENIE NR 14/20 Plik 202.4 KB 2020-02-28 13:47 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 6/19
Plik ZARZĄDZENIE NR 15/20 Plik 228.0 KB 2020-02-28 13:47 w sprawie wprowadzenia procedur indywidualnej organizacji studiów
Plik ZARZĄDZENIE NR 16/20 Plik 196.6 KB 2020-03-03 08:57 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
Plik ZARZĄDZENIE NR 20/20 Plik 273.1 KB 2020-03-09 15:23 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów
Plik ZARZĄDZENIE NR 21/20 Plik 373.8 KB 2020-03-09 15:23 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania sytuacji związanej z zagrożeniami koronawirusem
Plik ZARZĄDZENIE NR 22/20 Plik 197.7 KB 2020-03-09 15:25 w sprawie wprowadzenia Księgi Procesów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 22/20 zał. Plik 3.7 MB 2020-03-12 10:51 Księga Procesów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 23/20 Plik 220.9 KB 2020-03-11 13:57 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 24/20 Plik 226.3 KB 2020-03-26 11:10 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 25/20 Plik 209.2 KB 2020-03-29 21:19 w sprawie przesunięcia terminów opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020
Plik ZARZĄDZENIE NR 26/20 Plik 386.3 KB 2020-04-04 14:40 w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 (koronawirusem)
Plik ZARZĄDZENIE NR 28/20 Plik 203.6 KB 2020-04-10 12:01 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 26.03.2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 29/20 Plik 209.8 KB 2020-04-14 12:35 w sprawie sposobu funkcjonowania organów i ciał kolegialnych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 (koronawirusem)
Plik ZARZĄDZENIE NR 31/20 Plik 211.7 KB 2020-04-26 23:46 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
Plik ZARZĄDZENIE NR 32/20 Plik 205.7 KB 2020-04-28 09:16 w sprawie zmiany niektórych zarządzeń
Plik ZARZĄDZENIE NR 34/20 Plik 203.8 KB 2020-05-12 20:24 w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 35/20 Plik 686.2 KB 2020-05-12 20:26 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19
Plik ZARZĄDZENIE NR 36/20 Plik 211.3 KB 2020-05-19 13:21 w sprawie przywracania funkcjonowania Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 36/20 zał. Plik 202.2 KB 2020-05-19 13:23 rekomendacje, wytyczne i zasady higieny i bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID-19
Plik ZARZĄDZENIE NR 37/20 Plik 209.0 KB 2020-05-19 13:24 w sprawie publikacji w zewnętrznych wydawnictwach
Plik ZARZĄDZENIE NR 38/20 Plik 374.2 KB 2020-05-19 13:25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 5 marca 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 39/20 Plik 545.4 KB 2020-05-19 13:25 w sprawie procedury w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem, wystąpienia niepokojących objawów
Plik ZARZĄDZENIE NR 40/20 Plik 378.4 KB 2020-05-19 13:26 w sprawie składania wniosków o świadczenia dla studentów
Plik ZARZĄDZENIE NR 41/20 Plik 230.1 KB 2020-05-26 14:13 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i innych opłat oraz zwalniania z tych opłat
Plik ZARZĄDZENIE NR 42/20 Plik 381.4 KB 2020-05-26 14:14 w sprawie opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021
Plik ZARZĄDZENIE NR 44/20 Plik 203.0 KB 2020-05-26 14:16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 5 marca 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 45/20 Plik 218.4 KB 2020-06-17 07:48 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 46/20 Plik 225.3 KB 2020-05-26 14:18 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 47/20 Plik 216.2 KB 2020-05-28 11:36 w sprawie prowadzenia zajęć, przebiegu sesji i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/20 zał. nr 1 Plik 477.7 KB 2020-05-27 12:50 Rekomendacje, wytyczne i zasady higieny i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID-19 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 47/20 zał. nr 2 Plik 376.3 KB 2020-05-27 10:01 Wytyczne do weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych
Plik Octet Stream ZARZĄDZENIE NR 47/20 zał. nr 2a Plik 365.4 KB 2020-05-27 12:50 oświadczenie o samodzielnej pracy podczas zaliczeń i egzaminów
Plik ZARZĄDZENIE NR 48/20 Plik 219.4 KB 2020-05-29 15:02 w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
Plik ZARZĄDZENIE NR 49/20 Plik 378.8 KB 2020-05-29 15:02 w sprawie zmiany terminów kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne
Plik ZARZĄDZENIE NR 50/20 Plik 308.3 KB 2020-05-29 15:04 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz limitu przyjęć na studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021
Plik ZARZĄDZENIE NR 51/20 Plik 211.1 KB 2020-05-29 15:03 w sprawie powołania i organizacji pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Plik ZARZĄDZENIE NR 52/20 Plik 199.0 KB 2020-05-29 15:04 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021
Plik ZARZĄDZENIE NR 53/20 Plik 222.9 KB 2020-06-01 10:40 w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 prowadzonej w formie elektronicznej
Plik ZARZĄDZENIE NR 54/20 Plik 207.2 KB 2020-05-29 15:05 w sprawie przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni
Plik ZARZĄDZENIE NR 55/20 Plik 201.8 KB 2020-06-01 09:29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 19 maja 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 56/20 Plik 202.7 KB 2020-06-01 09:30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 25 maja 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 59/20 Plik 202.0 KB 2020-06-05 14:14 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 52/19
Plik ZARZĄDZENIE NR 60/20 Plik 210.1 KB 2020-06-05 14:15 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przygotowania prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego
Plik ZARZĄDZENIE NR 61/20 Plik 201.0 KB 2020-06-05 14:15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 25 maja 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 62/20 Plik 201.5 KB 2020-06-09 14:26 w sprawie nowego wykazu komórek organizacyjnych i ich symboli
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 62/20 zał. Plik 201.0 KB 2020-06-09 14:30 nowy wykaz komórek organizacyjnych i ich symboli
Plik ZARZĄDZENIE NR 63/20 Plik 201.2 KB 2020-06-10 14:20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 19 maja 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 64/20 Plik 223.2 KB 2020-07-01 09:42 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Plik ZARZĄDZENIE NR 66/20 Plik 214.9 KB 2020-07-22 11:11 w sprawie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 67/20 Plik 212.3 KB 2020-06-19 14:17 w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 67/20 zał. Plik 790.4 KB 2020-06-19 14:18 jednolity tekst Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 68/20 Plik 207.4 KB 2020-06-25 14:49 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/20 Rektora PUSS w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 68/20 zał. Plik 226.9 KB 2020-06-25 14:50 Tekst jednolity zarządzenia nr 45/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 69/20 Plik 213.9 KB 2020-07-02 09:14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/20 Rektora PUSS w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 69/20 zał. Plik 408.8 KB 2020-07-02 09:15 Tekst jednolity zarządzenia nr 46/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 70/20 Plik 200.8 KB 2020-07-02 09:16 w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 19 maja 2020 r.
Plik ZARZĄDZENIE NR 81/20 Plik 407.7 KB 2020-09-23 09:09 w sprawie funkcjonowania Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
Plik ZARZĄDZENIE NR 81/20 zał. Plik 473.3 KB 2020-09-28 13:59 Rekomendacje, wytyczne i zasady higieny i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID-19
Plik ZARZĄDZENIE NR 82/20 Plik 366.9 KB 2020-10-07 11:48 w sprawie utworzenia Katedry Kryminalistyki
Plik ZARZĄDZENIE NR 83/20 Plik 207.7 KB 2020-10-07 13:11 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 83/20 zał. Plik 668.5 KB 2020-10-07 11:50 schemat struktury organizacyjnej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 84/20 Plik 216.9 KB 2020-10-07 13:13 w sprawie Rzecznika Akademickiego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 86/20 Plik 200.5 KB 2020-10-07 13:55 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi czytelnicze za rok akademicki 2020/2021
Plik ZARZĄDZENIE NR 89/20 Plik 202.5 KB 2020-10-07 14:21 w sprawie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
Plik ZARZĄDZENIE NR 90/20 Plik 198.8 KB 2020-10-07 14:24 w sprawie ustalenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej
Plik ZARZĄDZENIE NR 90/20 zał. Plik 563.2 KB 2020-10-16 15:07 Instrukcja inwentaryzacyjna PUSS w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 90/20 zzał. Plik 1.0 MB 2020-10-16 15:07 Załączniki do Instrukcji inwentaryzacyjnej
Plik ZARZĄDZENIE NR 91/20 Plik 367.8 KB 2020-10-07 14:33 w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 92/20 Plik 196.6 KB 2020-10-07 15:00 w sprawie utworzenia Pracowni praktycznej nauki języków obcych
Plik ZARZĄDZENIE NR 93/20 Plik 196.5 KB 2020-10-07 14:35 w sprawie opłaty za legitymację służbową nauczyciela akademickiego wydawaną przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 94/20 Plik 205.6 KB 2020-10-07 14:37 w sprawie przywracania funkcjonowania Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 95/20 Plik 208.1 KB 2020-10-07 15:01 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik Troff document (with manpage macros) ZARZĄDZENIE NR 95/20 zał. Plik 678.7 KB 2020-10-07 15:09 schemat struktury organizacyjnej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 96/20 Plik 202.2 KB 2020-10-07 15:05 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Plik ZARZĄDZENIE NR 96/20 zał. Plik 640.4 KB 2020-10-07 15:07 Regulamin praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
« Styczeń 2021 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031